Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ning ettevõtlusportaal ArtUpCareer.net kuulutasid välja loovkonkursi „EV 100 – Eesti helis ja pildis”.

Konkursile oodatakse osalema graafilisi disainereid ja heliloojaid, kellest moodustatakse ühest heliloojast ja ühest disainerist koosnevad loovüksused. Viimaste ülesandeks on luua Eesti Vabariik 100-le mõeldes Eestit esindavate sümbolite kontsept, mis koosneb tunnusmuusikast ja sellega kooskõlas olevast visuaalsest sümboolikast.

Konkursitöid esitletakse 10. detsembril Tallinnas toimuval galaõhtul, kus kuulutatakse välja võitja, keda premeeritakse rahaliselt. Konkursi kaasfinantseerija on Eesti Riigikantselei.

Eesti tähistab 2018. aastal 100. aastapäeva ja on ühtlasi ka Euroopa Liidu eesistujamaa. Esitlemaks ennast Euroopale, otsitakse selget kuvandit, mis sümboliseeriks Eestit, meie 100 aastat, Eesti inimesi ja väärtusi. Konkursi eesmärk on algatada ideede ja visioonide loomise protsess.

Kandidatuuri saab esitada 28. oktoobrini. Registreerumiseks saata oma tutvustus ja portfoolio aadressile artupcareer@outlook.com.

Väljavalitud osalejate grupeerimine ja suunav töötuba toimub 1. novembril Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias.

Täpsed konkursitööde kriteeriumid ilmuvad artupcareer.net kodulehele.