Kultuuriministeerium kuulutas välja konkursi kultuurinõuniku ametikohale Eesti Vabariigi Suursaatkonnas Helsingis. Tööleasumise aeg on esimesel võimalusel alates käesoleva aasta novembrist.

Vaade üle Eläintarhanlahti, Helsingi. Foto: Matthew McPherson

Vaade üle Eläintarhanlahti, Helsingi. Foto: Matthew McPherson

Kultuuriesindaja ülesandeks on eesti kultuuri tutvustamine Soomes, kahe riigi vaheliste kultuurisuhete hoidmine ja edendamine ning kultuuriekspordi arendamine.

Kandideerimise eelduseks on riiklikult tunnustatud kõrgharidus, soome ja inglise keele valdamine kõnes ja kirjas vähemalt tasemel B2, töökogemus kultuurikorralduse alal, väga hea Eesti kultuuriruumi, -inimeste ja -institutsioonide tundmine; väga hea suhtlemisoskus ja –julgus, algatusvõime ja organiseerimisoskus.

Kultuurinõuniku ametikohale kandideerijatelt oodatakse motiveeritud avaldust ning kinnitust vastamisest nõuetele, mis on teenistusse asumiseks sätestatud avaliku teenistuse seaduses ning välisteenistuse seaduses; elulookirjeldust, kõrgharidust tõendava dokumendi koopiat, visiooni kultuurinõuniku tööst ja suurimatest väljakutsetest.

Konkursi tähtaeg on 28. august 2015.

Dokumente ootab Kultuuriministeerium digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil konkurss@kul.ee märgusõnaga „Helsingi kultuurinõunik”.

Rohkem infot konkursi kohta vaata siit.