SA Arvo Pärdi Keskus koostöös Eesti Arhitektide Liiduga kuulutas täna välja rahvusvahelise kaheetapilise ideekonkursi Arvo Pärdi Keskuse hoone loomiseks Tallinna lähistele Laulasmaale. Konkursi eesmärk on leida parim arhitektuurne lahendus hoonele, mille südameks on Arvo Pärdi arhiiv.

„Looduses sünnib asju ja vaikuses tekib ootamatuid ideid – sellises kultuuri ja looduse sümbioosis ongi Eesti eripära ja jõud. Just sellisest äratundmisest kantud arhitektuur on siia võistlusele oodatud,” lausus Eesti Arhitektide Liidu esimees Peeter Pere.

Konkurss toimub kahes etapis. Esimeses voorus oodatakse arhitektidelt portfooliot varasematest töödest. Materjalide esitamise tähtaeg on 22.01.2014. Kandidaatide hulgast valitakse 23. veebruariks välja arhitektid, kellelt oodatakse hoone ja ümbritseva ala eskiisprojekti. Kaheetapilise ideekonkursi preemiafondi suurus on 30 000 eurot ning tulemused avalikustatakse 20. juunil 2014.

„Ideekonkursi esimese etapi eesmärgiks on selgitada välja arhitektid, kelle varasem erialane looming sobib enim Arvo Pärdi Keskuse kontseptsiooni ning vajadustega,” selgitab Arvo Pärdi keskuse tegevjuht Anu Kivilo.

Arvo Pärdi Keskuse (APK) hoone hakkab paiknema Laulasmaal, Lohusalu poolsaarel. Tulevases hoones saavad olema tagatud arhiivi säilikute nõuetekohased hoiutingimused. Uus maja annab võimaluse laiendada APK tegevust: teha koostööd uurijatega, viia läbi haridusprogramme, korraldada konverentse, näituseid, muusika- ja filmiõhtuid ning seeläbi olla rohkem avatud külastajatele.

Ideekonkursi korraldaja on SA Arvo Pärdi Keskus koostöös Eesti Arhitektide Liiduga. Võistlustingimused on avaldatud siin.