Nunnatornis Tallinnas on 1.-8. juunil avatud näitus „Ikoon kui märksümbol”.

Pühapiltide autoreiks on ikoonimaalijad Helena Nikkanen ja Tove Ahlback Soomest, Nikita Andrejev ja Tiina Veisserik Eestist jt. Töödes on aimata nii vanausuliste, Vana-Vene kui ka keskaegse Bütsantsi traditsioone. Setumaist loomisrõõmu toovad Epp Haabsaare tööd.

Näituse „Ikoon kui märksümbol” korraldaja, arhitektist ja kunstiajaloolasest ikoonimaalija Tiina Veisseriku sõnul vestab väljapanek, kus lisaks märke mõnedest Eesti oikumeenilistest mõtlejatest nagu Evald Saag ja Uku Masing, lõimumisest inimeste vahel, aga ka meie lõimumisest meelelise, nähtavaga, ning ka ülemeelelise, nähtamatuga.

Näitus toimub osana tänavuste Tallinna Vanalinna Päevade programmist.