Eile allkirjastasid Brüsselis Eesti, Läti ja Leedu kultuuriministrid memorandumi, millega Balti riigid lubavad ühiselt edendada omavahelist koostööd edukaks osalemiseks fookusmaadena 2018. aasta Londoni raamatumessil.

Leedu, Läti ja Eesti kultuuriministrid pärast memorandumi allkirjastamist

Leedu, Läti ja Eesti kultuuriministrid pärast memorandumi allkirjastamist

„Olla peakülaline maailma ühel arvestatavamal raamatumessil annab eesti kirjandusele ainulaadseid võimalusi silma paista ja särada. See motiveerib tõlkima ja kirjastama meie autorite loomingut nii inglise keeles kui ka paljudes teistes keeltes. Londonis 2018. aastal oma kirjanduse ja kultuuriga globaalse tähelepanu keskmes olla on ilus kingitus Eestile 100. sünnipäevaks,” märkis kultuuriminister Urve Tiidus.

Balti riigid lubasid nelja aasta pärast toimuval messil jagada võrdselt nii näitusepinna- kui ka reklaami- ja turundusega seotud kulutusi. Samuti lepiti kokku plaanis korraldada kolme riike hõlmav mahukas kultuuriprogramm. Koostööpartneritena on memorandumis ära mainitud lisaks raamatumessi korraldajatele ka Briti Nõukogu ja Ühendkuningriigi Kirjastuste Liit.

Memorandumi alusel määrab iga riik projektijuhid, kelle ülesanne on kaasata oma maa partnereid kirjanduse valdkonnast ja kirjastajate hulgast messi ettevalmistamisse. Messil osalemise täpsemat tegevuskava ja selle üksikasju hakatakse ühiselt üle vaatama vähemalt kaks korda aastas.

Londoni raamatumess sai alguse 1971. aastal ning see on aastatega kasvanud Frankfurdi raamatumessi kõrval üheks Euroopa olulisemaks raamatumessiks. Messi peakülaline (nn Market Focus) olla tähendab, et mess on keskendunud sidemete loomisele just selle riigi või piirkonna kirjastajate ja autoritega. Sel aastal oli Londoni raamatumessi fookus Koreal, eelmine aasta oli peakülaliseks Türgi, enne seda oli fookus aga Hiinal (2012) ja Venemaal (2011).