20.–23. märtsil toimub Tallinnas, Kanuti Gildi SAALis erivajadustega inimeste etenduskunstidele pühendatud festival.

Nelja päeva jooksul etendub neli lavastust, toimub kümme eriilmelist vestlusringi pea viiekümne vestlejaga, leiab aset mitu etteastet, töötuba ja esitlust, avatud on väike installatsioon ja näitus. Festivali korraldab Põhja-Eesti Pimedate Ühingu juures tegutsev Terateater ning festivali juht on lavastaja Jaanika Juhanson.

„Festival Erisuste Erinevused keskendub puuetega inimeste ja Eesti kutselise etenduskunstide maailma seostele,” selgitab festivali juht Jaanika Juhanson. „Erivajadusega inimeste ligipääsetavusest etenduskunstide publikuna on viimastel aastatel hakatud Eestiski jõudsamalt rääkima, kuid oluline on samm siit edasi. Me peame rääkima võimalustest, kuidas Eestis saaks erivajadustega inimesed olla võrdsetel alustel kohandatud keskkondades kutselised etenduskunstnikud ning kuidas kaasata etenduskunstide loomisesse erivajadustega inimeste kogukondi ja konsultante. Sotsiaalkindlustusameti statistika andmetel on Eesti elanikkonnast ligi 9% on erivajadusega. Miks on kultuuriruumis, sh etenduskunstides erivajadustega inimesed sisuliselt nähtamatud?”

Festivali mahukama osa moodustavad vestlusringid, kuhu on vestlema koondatud hõlmav valik Eesti kutseliste etenduskunstide taustaga lavastajaid, koreograafe jt, kes on viimase kümne või enamgi aasta jooksul loonud lavastusliku teose või juhendanud protsessi puudega inimestega või inimestele. Festivali avavestlus 21. märtsil loob festivalile raami ja vaatleb erivajadustega inimeste etenduskunstide laiemat tausta. Teises vestluses avatakse etenduskunstide kõrgkoolide võimalikku potentsiaali ligipääsetavaks ja kaasavaks muutumisel. Ülejäänud vestlusringid on ühendatud puudeliikide ja etenduskunstide seoste kaupa: liikumispuue, kuulmispuue, intellektipuue, neuroerisused ja nägemispuue. Samuti toimuvad lavastuste „Kustpoolt puhub tuul”, „Tajuleebe tantsulugu” ja „Mina olen Surm” arutelud.

Festivalil esietendub pimedate ja vaegnägijate Terateatri lavastus „Kustpoolt puhub tuul” (algteksti autoriks Liis Sein ja lavastajaks Jaanika Juhanson), mis otsib vastust küsimusele, kuidas kujutada pimedat inimest laval. Festivali jooksul esineb ka Pärnu ratastoolitantsurühm Silver Wheels, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse näitering, tutvustatakse neuroerinevate inimeste etenduskunstide projekti Koge. Festivali kavas on Rahvusooper Estonia uhiuus haridusprojekt „Tajuleebe tantsulugu”, mis on suunatud autistlikele ja intellektipuudega lastele ning mille festivalietendused toimuvad Estonias.

Festivali lõpetab Luidja Tsirkusetalu sotsiaalset ja teraapilist tsirkust esitlev loeng-etendus „Tsirkus. Tsirkus? Tsirkus!”. Toimub kaks väikest töötuba – pimedate teatrist ja kehapsühholoogiast. Festivali jooksul on avatud Kristi Leppiku ja Jaanika Juhansoni väike installatsioon „Kõik minu tähed. Ühe psühhoosi lugu” ning fotonäitus Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse näiteringi tööst õpilaste silme läbi.

Lisainformatsioon ja ajakava.