Eelmise nädala lõpul sai hoo sisse rahvusvaheline nüüdismuusika festival AFEKT, mis võõrustab 29. oktoobrini Tallinnas ja Tartus maailma nüüdismuusika tippklassi kuuluvaid heliloojaid ja interpreete. Täna õhtul kell 19 on AFEKTi kavas EMTA blackbox’is toimuv kontsert „Elu pärast…”, kus esitlevad oma audiovisuaalseid teoseid Mihkel Tomberg, Robi Jõeleht, Martin Kirsiste, Paul Klooren, Einike Leppik jt. Küsisime kontserdi juhilt Einike Leppikult, mida ettekannetest oodata võib.

Einike Leppik. Foto: erakogu

Millest on ajendatud konsert Elu pärast…”, mis kompab illusiooni ja reaalsuse piirialasid?

Audiovisuaalsete teoste kontserdi „Elu pärast…” kontseptsioon on ühest küljest ajendatud tänasest olukorrast maailmas, mis on pisut kõhe ja ebakindel. Mitmed teosed on loodud karantiiniperioodil või peale seda, mõned ka enne, kuid kontserdi seob tervikuks just ebamäärane olek reaalsuse ja illusiooni, oleviku ja mineviku segunemise alas. Laiemas plaanis ka elu ja surma piiril. Miski ei ole enam endine ja miski ei muutu endiseks.

Mis on esitlemisele tulevate audiovisuaalsete kompositsioonide ühisosad ja erisused?

Kõik kontserdi kavva valitud teosed on seotud eelpool kirjeldatud ideega. Mõnel juhul on see konkreetne ja üheselt mõistetav seos, kohati aga abstraktsem kujunditasand või visuaalne peegeldus. Tervik koosneb väga eripalgeliste ja omanäoliste autorite loomingust, seega valitud teosed on oma stiililt ning pildi- ja helikeelelt üksteisest eristuvad.

Sa oled ise etenduse juht. Kuidas just sellised nimed kampa kokku sattusid?

Nagu ka mina ise, on kõik kontserdil osalevad autorid õppinud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias audiovisuaalset loomingut. Eriala lõpetajad on leidnud oma koha kaasaegse muusika- ja kunstiskeenel ning kõigil on kujunenud oma huvifookus. „Elu pärast…” on tegelikult esmakordne kontsert, kus kõlavad ühise kontseptsiooni all varem loodud teosed ja fookus on just audiovisuaalse loomingu eriala vilistlaste töödel.  

Sa töötad Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias audiovisuaalse loomingu õppejuhina. Milline on noorte ja publiku huvi selle valdkonna vastu? 

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias audiovisuaalse loomingu õppejuhina tajun väga selgelt, et noorte huvi muusikatehnoloogia vastu tervikuna on tõusvas trendis. Meie roll on kindlasti tutvustada erinevaid kaasaegseid muusika ja kunsti koosloome võimalusi ning inspireerida ja motiveerida noori sellesse valdkonda süvenema. Ka praegu on töös gümnasistidele suunatud muusikatehnoloogiat ja audiovisuaalsust käsitlev loeng-kontsertide projekt ning koolide suur huvi peegeldab selgelt valdkonna tulevikupotentsiaali.