Alates tänasest saab VIUU prillipoes tutvuda Adrikorn Artefactsi peakatete kollektsiooniga „Presence”, mis on sündinud Kadi Adrikorni uurimustööst, milliseid isiklikke ning sotsiaalseid muutuseid kutsub esile peakatete kandmine erinevates situatsioonides.

Kadi Adrikorn. Foto: Arvi Anderson

Kadi Adrikorn. Foto: Arvi Anderson

„Presence” vaatleb, kuidas peakatete kandmine meid mõjutab. Millest huvi antud teema vastu ning millistele järeldustele sa jõudsid?

Huvi uurida, kuidas mõjutab peakatte kandmine inimest erinevates situatsioonides, tekkis isiklikust tähelepanekust. Eelmise aasta kevadel kinkisin oma emale punase, ütleks, et paavstiliku peakatte. Sellel õhtul, kui ta peakatet kandis, oli temas midagi teistmoodi. Ta oli rohkem „kohal”, sai teistelt palju tähelepanu ja nautis õhtut enam kui tavaliselt. See ärgitaski mind edasi uurima, kuidas mina kui disainer ja kunstnik saaksin seda tähelepanekut oma loomingus rakendada. Oma uurimustöös jõudsin järeldusele, et peakatte kandmine toob esmalt tähelepanu kandja kehahoiakule ja rühile, mis juba omakorda mõjutab enesetunnet ning taju. Peakate teeb kandja nähtavamaks ning silmapaistvamaks, mis tekitab teistes uudishimu, et kes see on ja miks ta sellist peakatet kannab.

Olgu tegemist peakatete, kingade või rõivastega – iga ese, millega me end katame või ümbritseme, mõjutab meid ja selle ilmingu saab teadlikult enda jaoks tööle panna. Vastavalt vajadusele võime rõhutada või välja tuua aspekte ning vormida oma käitumist ja enesetaju vastavalt olukorrale.

Inimesed on erinevad, mis tähendab ka seda, et üks peakate saab inimesi erinevalt mõjutada. Mis oli sinu kollektsiooni loomise mõõdupuuks ehk millise tarbija profiilist sa lähtusid?

Oma disainipraktikas lähtun eelkõige sellest, et rõivas või peakate oleks kantav ja praktiline ning kohanduks kandjaga. Et peakatet, kleiti või jakki oleks võimalik kanda mitmel moel, siit ka termin multi-wearable. Tarbijaprofiili osas ei pane ma piiri ette soole, vanusele või elukutsele. Kõige olulisem on suhtumine, julgus, avatus katsetada ja mängida ning mitte end liiga tõsiselt võtta.

Erinevatest kultuuridest leiab ohtralt näiteid erinevatest peakatetest, alustades Egiptuse vaaraodest ja lõpetades vaimulikega. Oled sa uurinud, miks need peakatted on just sellised nagu nad on?

Foto: Arvi Anderson

Foto: Arvi Anderson

Vaaraode ja paavstide puhul on peakate ja rõivas võimu, usu ja autoriteedi sümbolid. Seetõttu on need ka vormi poolest tugevalt eristuvad, et neid ei oleks võimalik mitte kellegi teisega ekslikult segamini ajada. Sotsiaalses kontekstis on peakatted kasutusel väljendamaks religioosset või poliitilist autoriteeti, lisaks sellele veel spirituaalset pühendumist või soolist kuuluvust.

Näiteks paavsti mitra teravatipulisel, ülespoole suunatud kaarevormil on seos arhitektuurse võlviga, mis on esindatud kiriku sissekäikudes. Sümboolselt liidabki see paavsti rüü ja arhitektuurse ruumi selle ümber, luues ühendava struktuuri. Oma esimeste peakatete puhul tegelesin ja mängisin selle sama paavstiliku vormiga. Minu jaoks oli huvitav näha ja kogeda, mis juhtub siis, kui panna see sama vorm tavakeskkonda, igapäeva konteksti.

Kui su enda looming välja jätta, siis milline on su kõige põnevam peakate?

Mu enda kõige lemmikumad ja transformatiivsed peakatted on parukad, mida mul on päris mitu.

Lisaks peakatetele lood sa ka rõivaid. Kuidas sa oma rõivaste stiili kirjeldaksid?

Oma disainipraktikas on nii peakatete kui ka rõivaste lähteideeks leida vorm, funktsionaalsus või esteetika, mis toimiks mitut moodi ning oleks kohandatav vastavalt vajadusele. Eelnevalt omandatud konstruktori eriala võimaldab mul lõigetega intuitiivselt ümber käia, mille tulemusena võivad sündida esemed, mis on uni-size ja ka zero-waste. Selliste lõigetega on huvitav katsetada ja vaadata, kuidas kanga enda erinevad omadused hakkavad vormiga kaasa mängima.

Mulle pakub pinget alustada konkreetsest kontseptsioonist, mis peale otsinguid tõlgendub igasse esemesse. Enda loodud rõivaid kirjeldaksin kui materjalipõhist vormiuuringut. Idee vormi taga on see, et vorm väljendab hinge ning materjal on selle eesmärgi teenistuses. Ei esine vormi ilma materjalita, seega on materjal see, mis loob vormi, mis loob hinge. Igas materjali omaduses ja elemendis on vihje suuremale kujule ja korrapärale. Püüan luua pigem stiilivälist vormi, mis on funktsionaalne ja lihtne, aga kuninglik; ekstravagantne, ent väga mugav. Ning peakate selles juures on kui i-le täpp, mis toob esile ja loob rõivastega kokku terviku.