Tihtilugu on side ümbritseva keskkonna ja enese vahel sügavamalt tajutav, hoomatav ja edasiantav (just) muusika kaudu. Sagedasti ei teadvusta me endile, milliseid koode laulud või hümnid tegelikult kannavad, võttes neid liialt üheselt mõistetavana.

Kira Skov ja Maria Faust käsitlevad ühisel kauamängival „In the Beginning” eespool mainitud kultuurilisi mustreid, lahates niimoodi inimeseksolemist erinevate tasandite kaudu, nagu kaotus, alistumine, usk, uskumised, alandlikkus ja andestus.

Olemise ja oleva mõtte lahtiharutamine algab algusest („In the Beginning”) ehk folkloorist ja sellega seonduvast. Süüvides kodumaisesse kultuurilukku, avastasid Faust ja Skov unustusehõlma vajuvaid laule ja hümne. Selle protsessi kaudu jõuti muusikas, lüürikas ja esitusviisis religioossete kaemusteni, mille tulemuseks on karge, õhuline ja kontseptuaalne plaat. Koos kuueliikmelise koori ja vähendatud koosseisus orkestriga luuakse sugestiooni tekitav laulude kogumik. Siin leidub viiteid šamanismile, melodeklamatsioonile, kõlavärvide otsimisele ruumi (Ilmjärve õigeusukiriku rõsked seinad) naturaalsust kasutades. Maria Fausti seadetest kostuvad kurblik trompet, mahlakas bassklarnet, popilik trummimäng, koorile vastanduv altsaksofon jne. Kira Skovi ainulaadsele ja kuivale vokaalile vastavad taustal, kiriku kauguses, peegeldusena koor ja orkester, luues justkui kahekõne tänapäeva ja mineviku vahel. Projekti produtsendi Mark Howardi käe all on antud plaadile nüansirikas ja iseäralik kõla.

Kira Skovi ja Maria Fausti plaat „In the Beginning” ei anna end kohe kätte, vaid nõuab aega, et settida. Ent kui see aeg on endale võetud, lubab selle arvustuse autor, et nende muusika puudutab kuulajat sügavalt.