Seoses oktoobris toimuvate kohalike omavalitsuste valimistega pani Müürileht sel aastal kandideerivatele erakondadele, valimisliitudele ja üksikkandidaatidele teele küsimused, mis puudutavad sotsiaalhoolekannet, keskkonda, linnaruumi ning kultuuri Tartus ja Tallinnas.

Estonian Cell AS on üks kahest tselluloosi töötlemisega tegelevast suurettevõttest Baltikumis Kehra tselluloositehase kõrval. Foto: Jarek Jõepera, CC BY-SA 4.0

Estonian Cell AS on üks kahest tselluloosi töötlemisega tegelevast suurettevõttest Baltikumis Kehra tselluloositehase kõrval. Foto: Jarek Jõepera, CC BY-SA 4.0

Kas ja millistel tingimustel toetate EstFor Invest puidutöötlustehase rajamist Emajõe kaldale?

Valimisliit Südamega Tartu (vastas Uuno Pungar)
Meie valimisliidus on liiga palju igas mõttes rohelise mõttelaadiga inimesi, et me seda toetada saaksime. Mis neid töökohti siia linna ikka tuua – meie oma kandidaatide pealt on hästi näha, et väga edukalt saab ära elada ka töötuna. Selles osas oleme meie robotiseerimiseks teistest kindlasti paremini valmis. Jääbki rohkem aega kommunaalpoliitilistel teemadel visioonide loomiseks.

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit (vastas Peeter Laurson)
IRL Tartu piirkond lubab oma valimisprogrammis kindlalt vastu seista kõrge reostusohuga tselluloositehase rajamisele Tartu linna ja Suur-Emajõe jõgikonna puhtust mõjutavale alale.
Reostusohtlik tselluloositehas ei turgutaks majandust kindlasti. Pole olemas seda töökohtade arvu, mille nimel võib ohtu seada Eesti puhta looduse. Eesti tulevik ei ole olla reostunud ja odava tööjõu maa. Me koolitame end järjepidevalt ning meie lapsed peavad saama koolitatud targemaks kui oleme ise. Eestil on ainulaadne võimalus elada hästi, ära kasutades siin oleva puhta looduse võimalusi ja eeliseid. Reostunud jões elav kala ei kõlba toidulauale. Saasteainetega reostunud viljad pole tervislikud ja need jäävad mädanema metsa ja aedadesse.
Nii, et meie seisukoht on kindel: Eesti puhast loodust ei tohi maha müüa mitte mingitel tingimustel!

Reformierakond (vastas Martin Bek)
Kõige-kõige tähtsam on meile Emajõgi ja tema hea looduslik tervis. Üldistatult Tartu ning meie regiooni puhas looduskeskkond, mis tuleb välja ka meie eelpoololevatest vastustest. See printsiip käib kõige ees. Ootame sõltumatute ekspertide hinnangut tehase projekti osas.

Valimisliit Tartu Eest (vastas Teele Arak)
Need, kes ütlevad täna reservatsioonideta, et on puidutöötlustehase poolt või vastu, tegelikult petavad iseennast ja ka linna- ja maaelanikke. Nii suure tehase, nii suure keskkonnamõjuga tehase poolt või vastu olemine vajab väga selgeid ja mitmekülgseid uuringuid, mis oleksid eelkõige ausad. Alles pärast ausaid uuringuid, mille tegemise poolt me oleme, saame öelda oma poolt või vastu. Siiski näeme me Tartut rohkem haridus- ja turismilinna kui tööstuslinnana.

Keskerakond (vastas Triin Lukk)
Põhimõtteliselt elavdab iga sarnane ettevõte kohalikku kliimat ja toob töökohti. Aga võimalikust toetusest selle tehase loomisele võime rääkida alles siis, kui täidetud on kaks eeltingimust: tehase asukoht jääb Tartust allavoolu ning keskkonnamõjud põhjalikult hinnatud.

Sotsiaaldemokraatlik Erakond (vastas Gea Kangilaski)
Peame lähtuma ettevaatuse põhimõttest: raskesti tagasipööratavate otsuste puhul tuleb 9 korda mõõta. Prioriteet peab olema loodus ja eeskätt Emajõe veekvaliteet. Seetõttu vajame kindlat teadmist ja keskkonnamõjude hindamist, millelt eeldame kõrget kvaliteeti ja läbipaistvust. Jagame keskkonnaorganisatsioonide muret ning soovime, et keskkonnamõjude hindamisele esitatavad kvaliteedinõuded oleksid kõrged.

Ääretult oluline on tagada puidutöötlustehase keskkonnamõju usaldusväärne, avatud ja kõiki osapooli kaasav arutelu ühiskonnas.

Valimisliit Tartu Heaks (vastas Jüri-Ott Salm)
Oleme seisukohal, et puidurafineerimistehase rajamine Tartu lähistele eeldab, et seadustega sätestatud Eesti metsapoliitika tagab säästva metsanduse põhimõtete rakendamise. Tartu piirkonna kontekstis peame oluliseks veekvaliteedi tagamist Emajões, õhureostuse välistamist ja elanikele atraktiivse ja hea elukeskkonna säilimist. Tehase keskkonnamõjude hindamisele tellime koostöös kogukondadega sõltumatu auditeerimise.

Müürileht ei saanud tagasisidet Eesti Konservatiivselt Rahvaerakonnalt ja Eestimaa Ühendatud Vasakparteilt.