Kultuurikatel käivitas läinud nädalal loovideede arendamisele suunatud programmi Hub & Labs.

Programm Hub & Labs on avatud valdkondadevahelistele projektidele, olles ühenduskohaks loomemajanduse ja teiste tegevusvaldkondade vahel, eesmärgiga luua uuenduslikke tooteid ja teenuseid. Programm pakub loovidee teostamiseks keskkonda, koostööplatvormi, mentorite ja nõustajate kontakte, kompetentsi, ligipääsu showcase-festivalidele ning tuge igapäevaettevõtluses lahendamist vajavates küsimustes nagu raamatupidamine või juriidiline abi.

Hub & Labs programmi tunnusvisuaal

Hub & Labs programmi tunnusvisuaal

Programmiga on liituma oodatud nii etenduskunstnikud, filmi- ja videotootjad, moedisainerid, kunstnikud, muusikud, tarkvaraarendajad, mängudeloojad ning teised, kelle idee määratlus ei kuulu ühessegi konkreetsesse teadaolevasse kultuurivaldkonda. Hub & Labsi programmiga liitumiseks on oluline idee uuenduslikkus, ettevõtlik meel, avatus ja ambitsioonikus.

Programmi tegijaid kannustab soov anda oma panus Eesti kultuurimajanduse mõtteruumi avatumaks ja rahvusvahelisemaks muutmisel. Meeskond lähtub arusaamisest, et edu ei ole kunagi päris juhuslik ning et iga idee vajab arenemiseks paljude osapoolte kaasamõtlemist ja koostööd, inspireerivat keskkonda ning praktilisi töövahendeid.

Hub & Labsis on end juba sisse seadnud Marit Ilison ja The Baltic Scene.

Rohkem infot Kultuurikatla Hub & Labsi ja selle esimeste liikmete kohta leiad programmi kodulehelt.