Kultuuriministeerium kuulutas välja taotlusvooru kunstigaleriide toetamiseks. Taotluste esitamise tähtaeg on 18. detsember 2014.

Toetus on mõeldud kunstigaleriide mittetulunduslikuks näitusetegevuseks, arendustegevusteks ning valdkonnaülesteks tegevusteks, mis aitavad kaasa eesti kunsti tutvustamisele, rahvusvahelistumisele ja ekspordile.

Taotlusvooru abil toetab Kultuuriministeerium eesti kunsti järjepidevust ja arengut ning parandab võimalusi saada osa professionaalsest kunstielust Eestis. Kunstigaleriide toetus aitab hoida Eesti kunstielu regionaalselt tasakaalus, samuti rahvusvaheliselt nähtavana.

Taotluse hindamisel arvestatakse: projekti vastavust taotlusvooru eesmärgile; projekti valdkondlikku ja regionaalset mõju; projekti läbiviijate professionaalsust, eelnevat kogemust, haldusvõimekust, koostööpartnerite olemasolu ja panust projekti elluviimisel; teavitustegevuste ja meediaplaani olemasolu ja läbimõeldust; näitusetegevuse toetuse puhul näituseplaani koostamise läbipaistvust ja professionaalsust, kunstilist taset ja rahvusvahelist mõõdet, eesti kunstnike kaasatust; arendustegevuse ja tugiteenuse toetuse puhul tegevuse kestlikkust, ajakohasust ja uuenduslikkust ning vajaduste põhjendatust hetkeolukorra analüüsi alusel; tugiteenuste puhul klientide ja koostööpartnerite võrgustikku ning nende valdkondlikku tähtsust; eelarve realistlikkust, kuluartiklite põhjendatust ning kaasfinantseerimise ja omaosaluse määra kogu eelarvest.

Taotlus esitada hiljemalt 18. detsembril Kultuuriministeeriumile digitaalselt allkirjastatuna aadressil min@kul.ee (või postiga aadressil Suur-Karja 23, 15076 Tallinn).

Rohkem infot taotlusvooru kohta leiab siit.