Rundumi projektiruumis käivitus novembris omaalgatuslike kunstipraktikate teemaline lugemisgrupp, mille järgmine üritus toimub 25. novembril kell 18.00 Okasroosikese lossis, Uus tn 19.

Fototeemaline vestlusring Rundumis. Foto: Aap Tepper

Fototeemaline vestlusring Rundumis. Foto: Aap Tepper

Maarin Mürgi juhitud lugemisgrupp võtab vaatluse alla kunstnike loodud organisatsioonid ning kunsti kui töö problemaatika, asetades mõlemad teemad laiemasse konteksti. Korraldajate sõnul on neoliberaalse surve all pidevalt koomale tõmbuva kultuuriruumi üks võimalikke positiivseid tulevikustsenaariumeid just rohujuureaktivism ning kollektiivne iseorganiseerumine, et luua alternatiivseid struktuure ja väärtushinnaguid. Lugemisgrupis arutletaksegi omaalgatusliku kultuuri üle nii Eestis kui välismaal, mis seda iseloomustab, kuidas see eristub, kes seda teevad ja mis on suurimad õnnestumised ja väljakutsed.

Seekord võetakse käsile järgmised tekstid:

  • Anthony Davies, Stephan Dillemuth, Jakob Jakobsen – „There is no alternative: the future is (self-) organized part 2”
  • Maibritt Borgen – „The inner and outer form of self-organisation”
  • Linus Elmes – „What happened, happened”

Kõik tekstid pärinevad raamatust „Self-organized” (2013), mis on saadaval Rundumi kodulehel.

Rundumi näol on tegemist noorte kunstnike algatatud liikuva loomingulise platvormiga, mille eesmärgiks on luua võimalusi suhestumiseks erinevate kohtadega, reageerida tühikutele Eesti loomemaastikus ning uurida sealjuures ka omaalgatuslike praktikate võimalikkust kohalikus kontekstis. Rundum on üks võimalik reaktsioon olukorrale, kus kooliharidus on käes, kuid puudub otsene väljund/tööturg, mille poole pürgida. Rundum on õppeprotsess, mille käigus küsitakse, kuidas tulla toime vabakutselise kunstitöötajana, milline võiks olla loovisikut ja erasektorit võrdselt väärtustav koostöö, kuidas toimivad teiste riikide artist-run space’id jne.

Rundumi on algatanud Kulla Laas, Mari-Leen Kiipli, Aap Tepper, Mari Volens ja Kristina Õllek, keda seovad õpingud Eesti Kunstiakadeemia fotograafia osakonnas ning ühiselt tehtud näitused Katarsise projektiruumis (jaanuar 2013) ja Hobusepea galeriis (aprill 2013); 2014 aasta aprillis on tulemas ka näitus Draakoni galeriis. Senised näitused on tegelenud ruumi ning ruumist tingitud vaatamis- ja tajumisviisidega. Ruumiga suhestumisel ja uute kontekstide loomisel on oluline osa ka Rundumi tegevuses.