Järgmisel nädalal, 10.–13. mail tähistab feministlik festival Ladyfest Tallinnas emadepäeva filmiürituste ja töötubadega.

Foto: Ksenia Makagonova

Foto: Ksenia Makagonova

Ladyfest Tallinn on feministlik liikumine ja üritus, kus naised ja traditsioonilises soosüsteemis kahtlevad inimesed saavad üles astuda ja oma teadmisi-kogemusi jagada. See emadepäeva-Ladyfest on pühendatud feministidest emadele ja nende kaaskondlastele.

Hetkel leviva iibemure väljund on üleskutse saada kolm last, mida on võimalik tõlgendada kui naiste kehalist rakendamist rahvuslik-ühiskondliku eesmärgi ette. Idee sünnitusmasinast ei ole naistele tänapäeval enam meelt mööda. Teisalt on levimas ühekülgne kuvand feminismist, mis välistab emaduse ja millega paljud Eesti naised ei samastu. „Soovime meenutada, et nii emadusel kui feminismil on erinevaid tahke ja üks roll ei välista teist, vaid isegi võimestab,” ütlevad Ladyfesti eri „Ema on sul feminist!” korraldajad.

Emadepäeva programmi kuuluvad filmid, töötoad ja pidu. Üritustele on oodatud kõik sõltumata soost, vanusest, rahvusest, ametist ja auastmest.

Ladyfesti korraldajad on festivalile kirjutanud ka manifesti:

Soov saada või mitte saada lapsi
Laste arv, kelle sa oled eostanud, kandnud, sünnitanud, armastanud
See, kas su lapsed on tulnud misjonäripoosist, kõrbepäikese või katseklaasi alt
Füüsiline ja vaimne pingutus ja võimekus, millega sa oma lapsi kasvatad
Otsus olla lastega kodus või minna tööle
ei määra, kas sa oled feminist.

Kui elad veendumuses, et kõik inimesed on moraalselt võrdsed
olenemata soost, vanusest, nahavärvist, keelteoskusest
usulistest veendumustest, haridusest või sissetulekust
Võid ütelda oma lastele
keda kasvatad üksi, koos vanavanema, abikaasa, püsipartneri või terve kogukonnaga:
„Ema on sul feminist!”

Vaata festivali programmi Facebookist.