Laupäeval, 27. juulil leidis aset ühepäevane Müürilehe noorte filmikriitikute töötuba, millele pani vahendite osas õla alla MTÜ Tartu Kultuuritehas. Töötoa eesmärgiks oli arendada nii Müürilehe filmitoimetuse noorte kaaskirjutajate teoreetilisi teadmisi filmikriitika vallas kui anda praktilisi näpunäiteid ning tagasisidet seni Müürilehes avaldatud filmiarvustuste kohta.

Filmikriitikuna töötamisest ja filmikriitika eripäradest võrreldes teiste meedias avaldatavate tekstidega kõnelesid seminarivormis mainekad filmikriitikud Donald Tomberg ja Joonas Kiik. Käsile võeti ka blogide ja paberväljaannete võrdlemine. Maarin Mürk tutvustas tasakaalustatud arvustuste kirjutamise tagamaid: kuidas analüüsida ja esitada teoste vähemõnnestunud aspekte ning kui palju on see tavaks tänapäeva Eesti kultuuriajakirjanduses. Vestlusringis rõhutasid kõik kolm esinejat filmikriitikute koolitamise olulisust, kuna Eestis on nende hinnangul vajadus uue kõrgetasemeliste analüüsioskustega filmikriitikute põlvkonna järele.

Lisaks filmikriitika-alastele seminaridele toimusid töötoa jooksul ka kokkusaamised noore kino võrgustiku Nisi Masa Estonia esindaja Jass Seljamaa ning Estonian Worldi vastutava toimetaja Reelika Virunurmega, kes tutvustasid noortele kaaskirjutamise võimalusi Eestis ja eesti filmide kohta inglise keeles. Müürilehe veebitoimetaja Helena Läks andis arvustajatele praktilisi keelenõuandeid, hõlbustamaks oma mõtete selgemat esitust ja ka toimetuse tööd ning tõi näiteid allikatest, mis aitavad end keeleliselt kontrollida.

Osalejad avaldasid soovi ka järgnevateks töötubadeks ning leidsid, et järgmisel korral võiks õpituba toimuda kahe päeva jooksul. Tagasisidena tõdesid noored kirjutajad huvi tulevikus oma arvustuste jaoks enam eeltööd teha, tihendada sisu, vältida tühilauseid ning oma stiili leidmiseks rohkem eksperimenteerida. Kõige meeldejäävamaks nimetasid osalejad vestlusseminare tegevate filmikriitikutega.

Töötoa korraldajaks ja moderaatoriks oli Müürilehe uus filmitoimetaja Emilie Toomela ning töötoast võttis osa kuus noort kirjutajat.