Neil, kelle õpihimu loengutest ja seminaridest saadud teadmised ei rahulda, on võimalik astuda ülikooli kõrvalt mitmesse ringi, seltsi, klubisse ja organisatsiooni, kus süveneda veelgi üksikasjalikumalt oma erialaga seonduvasse või suunata energiat asjalikesse kanalitesse. Septembri puhul (ja värsketele rebastele spikriks) anname siin neist valikulise lühiülevaate.

Foto: Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts

Foto: Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts

Tartu

Ajalooring. Juba 1946. aastast Tartu Ülikooli juures tegutsenud ring toob kokku ajaloohuvilised ning lubab edendada loenguväliseid tegevusi nii sees- kui ka väljaspool ajalugu.

Rahvusvaheliste Suhete Ring.
Organisatsioon, mis ühendab rahvusvaheliste suhete vastu huvi tundvaid tudengeid ning pakub iga nädal loenguid ja raadiosaateid. Kord semestris toimuvad väljasõidud välispoliitikaga seotud institutsioonidesse nii Eestis kui ka välisriikides ning lisaks käivad külas diplomaadid, poliitikud, riigiametnikud jt.

Bioteaduste Üliõpilaste Selts. Aasta tudengiorganisatsiooni tiitliga pärjatud ning 2013. aastal loodud BÜS koondab bioteaduse üliõpilasi, et arendada mitmekülgselt tulevasi bioteadlasi ja populariseerida teadust ühiskonnas. Lisaks on võimalik täiendada end valdkondades, mida tavapärane õppekava ei pruugi võimaldada, nagu avalik esinemine ja networking ning ka fotograafia ja disain.

Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts. Selle arstitudengitest koosneva seltsi moto on järgmine: „Meie unistame sellest, et maailma kõige tervemad ja õnnelikumad inimesed elaksid Eestis!” ning nende eesmärk luua tudengitele kõik võimalused enesearenduseks ja -teostuseks. Tegevusi korraldavad üheksa erinevat töögruppi, sealhulgas rahva- ja seksuaaltervise, haridus-, spordi- ja teadusgrupp.

Foto: Rahvusvaheliste Suhete Ring

Foto: Rahvusvaheliste Suhete Ring

Looduskaitsering. Tudengite keha ja vaimu harimise keskkonna, ühiskonna ja inimkonna teemadel on võtnud enda peale Looduskaitsering, mis tegutseb juba 1958. aastast ning mille liikmeks saavad astuda kõik Tartu üliõpilased. Septembris on oodata näiteks kanuu- ja öömatka ning tatrahommikut.

Tallinn

TTÜ Robotiklubi. TTÜ Robotiklubi lubab oma Facebooki lehel, et nemad suudavad metallihunnikust roboti valmistada, ning miks peaks meie nende sõnades kahtlema. Klubi eesmärk on arendada robootikaalaseid teadmisi ning nii tehakse õpilaste, tudengite ja juhendajate seas koolitusi, osaletakse robotivõistlustel ja tegutsetakse erinevate arendusprojektide kallal. Ja huvilisi leidub, sest liikmeid on klubil suisa üle 200.

TTÜ GreenTech Club. TTÜ juures tegutsev rahvusvaheline organisatsioon, mis ühendab erinevatelt erialadelt, kuid sarnaste huvidega tudengeid, kellele lähevad korda säästlikud eluviisid ning rohetehnoloogia. Just neil teemadel ürituste organiseerimine, liikmeskonna pidev harimine ning energia- ja ressursitõhusate muudatusettepanekute koostamine akadeemilisele publikule seal fookuses ongi.

Tipikate Rattamatkaklubi väljasõit. Foto: Ats Allikmets

Tipikate Rattamatkaklubi väljasõit. Foto: Ats Allikmets

Tipikate Rattamatkaklubi. Aprillist novembrini korraldab Tipikate Rattamatkaklubi iganädalasi rattasõite, mis saavad alguse TTÜ eest ning teevad Tallinnas ja selle lähiümbruses 40–60-kilomeetrise ringi. Selleks et jalg vändata jaksaks ja natuke sotsialiseeruda saaks, tehakse vahepeal peatuseid mõne vaatamisväärsuse juures või looduskaunis kohas.

Väitlusklubid. Pea iga ülikooli juures tegutseb loomulikult ka väitlusklubi, mille kohta leiad rohkem infot näiteks siit: Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool, Tehnikaülikool.

Toimetas Mariliis Mõttus