Neljapäeval, 1. novembril kell 19.00 avatakse Kumu kunstimuuseumis EV 100 programmi kuuluv näitus „Salatoimikud [Üheksakümnendate kartoteek]”. Eesti üheksakümnendate aastate kunsti käsitlev näitus sai oma pealkirja kümnendi ühe mõjuvõimsama kultusseriaali „Salatoimikud” järgi.

Jaan Toomik, Raoul Kurvitz & Jaan Paavle
Performance 19.06.1998 Eesti Pangale kuuluvas Maardu mõisas. Foto: Kunstnike loal

Jaan Toomik, Raoul Kurvitz & Jaan Paavle Performance 19.06.1998 Eesti Pangale kuuluvas Maardu mõisas. Foto: Kunstnike loal

Kuraatorite Anders Härmi ja Eha Komissarovi sõnul kirjeldab nimi aga pigem näituse koostamise ja teoste valiku printsiipe, kui et otsib pealkirjast ilmtingimata metafoorset katust esitatud töödele.

„Salatoimikud” on näitus, mis kaevab kümnendi süvakihtides, üritab heita valgust pisut varju jäänud, unustatud ja kultuurimälus isegi kaduma läinud teostele; osutada mõningatele teostele suhteliselt hästi välja kujunenud üheksakümnendate kunsti põhinarratiivi eirates; taastada fenomenaalseid teoseid sellest teoste säilimise suhtes nii ükskõiksest kümnendist ning ühtlasi otsida teatud algusi kohalikul kunstiväljal nii üldisemate suundumuste kui ka üksikute autoripositsioonide osas. Sealjuures üritab näitus välja joonistada ka ühiskondlikke metamorfoose, mis seda plahvatuslikku kümnendit iseloomustasid, nii nagu see peegeldus kunstis väljaspool kanoonilisi teoseid.

Näituse kuraatorid keskenduvad üksikutele teostele ja nende omavaheliste seoste kaardistamisele suhtes toonase elukeskkonna ning tajuväljaga. Koos sissejuhatuse („Intro”) ning näitust raamivate teemaplokkidega („Reaalsuse vool: Sotsiaalsed transformatsioonid I & II”) on näitus jagatud kaheksaks mõtteliseks osaks, mis kannavad alapealkirju: „Eesti uuringud”, „Kübertorn”, „Fenomen: kommerts-performance”, „Maskuliinsuse metamorfoosid”, „Feminiinne/feministlik” ning „Autompsyko Supervegos”.

Jaan Toomik „Voodi 100”, 1993–2018, installatsioon. Foto: Liina Siib

Jaan Toomik „Voodi 100”, 1993–2018, installatsioon. Foto: Liina Siib

Sellised jaotused kujunesid n-ö kartoteegi läbitöötamise tulemusel kui „failide” vahel hakkasid moodustuma seosed, alamkartoteegid ja grupeeringud. Näituse vaatamiseks on seega vähemalt kaks võimalikku režiimi: vaadata teoseid autonoomselt, üksikjuhtumitena, mis summa summarum võiks moodustada mingit sorti narratiivi või siis läbi kuraatorite pakutud alajaotuste.

Näitus on osa Kumu kunstimuuseumi 1990. aastatele keskenduvast uurimisprojektist. Projekti raames toimub lisaks näitusele 1990. aastate videokunstile pühendatud Kumu kunstifilmide festival (KuFF) (01.11.–04.11.2018) ning konverents „Kaotatud ja leitud ruumid: ümberpaiknemised 1990. aastate Ida-Euroopa kunstis ja ühiskonnas” (01.–03.11.2018) Kumu auditooriumis.

Näitus on avatud 02.11.2018–14.04.2019

Vaata lisainfot näituse kodulehelt.