2008. aastal avati Põhja-Jäämeres Norrale kuuluvas Teravmägede saarestikus igikeltsa rajatud seemnehoidla Svalbard Global Seed Vault.

Fotod: Dénes Farkas

Fotod: Dénes Farkas

Stabiilse temperatuuriga ja konfliktsetest tsoonidest eemal asuvat hoidlat hakati kutsuma rahvasuus „viimsepäevaaidaks” ning see peaks tagama tuhandete aastate jooksul aretatud põllukultuuride seemnete säilimise sõdade, looduskatastroofide ja muu vääramatu korral. Seemnepangas on ruumi 4,5 miljonile kultuurtaimesordile. Hoiustamine on tasuta ja hoiustajal on õigus nõuda soovi korral „väljamakset”. Seda võimalust on juba kasutanud Aleppos asunud Süüria geenipank. Pikast kodusõjast räsitud Süüria küsis tagasi panka hoiule pandud seemnesordid, millest paljud on aretatud just Lähis-Idale omasesse kuiva kliimasse.

26. veebruaril 2018 rändas Teravmägedele ka Eesti kollektsioon, mis sisaldab kohalikku päritolu aretus- ja rahvaselektsiooni sortide ning loodusest kogutud taimede seemneid. Nende hulka kuuluvad näiteks Eestis aretatud odrasordid, „Peipsiäärse” sibula seemned, Naissaare ja Ruhnu ristikute ning veel mitmete liblikõieliste ja kõrreliste heintaimede seemned. Kunstnik ja fotograaf Dénes Farkas külastas Teravmägesid aastatel 2016–2017 kaks korda ning jäädvustas selle käigus boreaalset kõnnumaad, mille sügavas põues peitub globaalne seemnete tagavara, mida ei ole loodetavasti vaja niipea kasutusele võtta.

Fotod: Dénes Farkas