LGBT-põgenikele rahvusvahelise kaitse andmine on Euroopas võrdlemisi uus nähtus. Kui LGBT-põgenikud taotlevad rahvusvahelist kaitset, seisavad nad silmitsi süsteemiga, mis neid ei usu. Nad peavad oma usutavust tõestama ametnikele ja otsusetegijatele, kelle arusaamad seksuaalsest orientatsioonist ja soolisest eneseväljendusest põhinevad sageli stereotüüpidel.

Calogero Giametta. Foto: Youtube

Calogero Giametta. Foto: Youtube

Euroopa Liidu kontekstis on „seksuaalpõgenikud” olnud viimastel aastatel suurenenud avaliku ja poliitilise tähelepanu all. Statistiliselt on seksuaalse või soolise identiteedi alusel esitatud asüülijuhtumite arv siiani madal.

Calogero Giametta kaardistab kolmapäeval, 30. mail kell 19 Ülase12 keskuses viimastel aastatel toimunud arenguid Euroopa asüülipoliitikas ning kõnetab selle probleeme ja vastuolusid. Ettekanne põhineb Giametta raamatul „The Sexual Politics of Asylum”. Raamatu aluseks on 2-aastane etnograafiline uurimistöö, mille käigus autor uuris 60 LGBT-põgeniku kogemusi Inglismaal.

Calogero Giametta on sotsioloog. Tema uurimistöö keskmes on soo, seksuaalsuse ja migratsiooniga seotud küsimused. Oma doktoritöös uuris ta soo- ja seksuaalvähemustesse kuuluvaid põgenikke ning Inglismaa asüülipoliitikat. Praegu uurib ta migratsioonitaustaga seksitöötajaid Prantsusmaal ning vaatleb kriitiliselt nendega seotud humanitaarsuse ja julgeoleku diskursusi. Ta on andnud välja raamatu „The Sexual Politics of Asylum” (Routledge, 2017).

Ürituse leiad Facebookis siit.