Sel pühapäeval, 20. mail toimub kell 18 Kraamis järgmine üritus Piirideta kohviku (Coffee without Borders) sarjast, kus räägitakse Eesti asüülipoliitika olukorrast. Sel korral on külaliseks Kristina Avdonina Johannes Mihkelsoni Keskusest, kes räägib oma kogemustest rahvusvahelise kaitse saanud isikute tugiisikuteenuse koordinaatorina Põhja- ja Ida-Eestis.

Refugees' Library. Illustratsioon: Marina Naprushkina

Refugees' Library. Illustratsioon: Marina Naprushkina

Üritusel otsitakse muuhulgas vastuseid küsimustele:

mis on pagulaste õiguslikud, sotsiaalsed ja majanduslikud elamistingimused Eestis?

Milliseid tugiteenuseid pakutakse? Millistele tegevustele on keskendunud huvikaitse- ja abiorganisatsioonid nagu Eesti Pagulasabi, Eesti Inimõiguste Keskus või Johannes Mihkelsoni Keskus?
Millised on praeguse asüülipoliitika kitsaskohad?

Kuidas oleks tavalisel inimesel võimalik pagulasi toetada ja aidata?

Mis saab inimestest, kelle asüülitaotlusele antakse negatiivne vastus?

Milline on inimõiguste olukord Harku kinnipidamiskeskuses?

Üritus toimub inglise keeles.