Laupäeva, 14. aprilli keskpäeval algab EKA uue maja juurest Põhja puiesteel marss Lossi platsile, et meenutada ja rõhutada kvaliteetse kõrghariduse, tõenduspõhiste otsuste ja teaduslike teadmiste olulisust ühiskonnas.

Teadusmarss 2017. aasta aprillis Portlandis USAs. Foto: Joe Frazier (CC-by-2.0)

Teadusmarss 2017. aasta aprillis Portlandis USAs. Foto: Joe Frazier (CC-by-2.0)

Teadusmarsid toimuvad küll üleilmselt, aga Eestis on üheks teemaks ka mitmendat aastat riikliku teadusrahastuse vähenemine suhtes SKP-sse.

„Minu jaoks on see teadmistepõhise Eesti eest marssimine. Loodan, et inimesed teadvustavad selle tulemusena, et meil läheb teadust vaja. Praegu ei mõelda väga paljude asjade puhul sageli, et tegu on teadussaavutusega. Kasvõi uue tehnikatoote puhul unustatakse eeltöö ja taust koos teadlastega ära. Arvatakse, et selle on üks firma lihtsalt kokku pannud,” ütleb marsi üks korraldajatest, Eesti Noorte Teaduste Akadeemia president ja KBFI vanemteadur Els Heinsalu.

Marsi kaaskorraldaja, Tallinna Tehnikakõrgkooli filosoofialektor Holger Kiik rõhutab, et tegu ei ole protestiüritusega millegi vastu, vaid teaduse ühiskondliku rolli põhjendatud väärtustamise ning sellega seotud piisava rahastamise poolt. „Mõistagi arutatakse neid teemasid konstruktiivselt, põhjendatakse ja otsitakse lahendusi erinevate laudade taga kohtumistel, koosolekutel ja arupidamistel ning laupäevane üritus ei vastandu neile tegevustele kuidagi. Küll aga lisab argumentidele laua taga kaalu see, kui inimesed enda meelsust ka teadusmarsil osaledes näitavad,” ütleb Kiik.

Teadusmarsi lõpp-punktis Lossi platsil peavad kell 13 kõnekoosoleku Anne Kahru, Mailis Reps, Kalle Olli jt ning kell 12:30 toimub samas kohas ka teadusteemaline pereüritus.

Loe lisa teadusmarsi kodulehelt, Facebookist ning teadusmarsi rahvusvaheliselt leheküljelt.