Täna saab alguse järjekorras kolmas Arvamusfestival, mis toob Paidesse kokku erinevate elualade arvamusliidrid rääkima ühiskonna valupunktidest ja tulevikusuundadest. Kahepäevasel sündmusel võetakse vaatluse alla nii kodused kui rahvusvahelised teemad, arutletakse lõimumise ja pagulasküsimuste üle, aga räägitakse ka laiemalt sellest, milline on hea elukeskkond.

Vestlusring „Y-generatsioon ja väärtus” mullusel Arvamusfestivalil. Foto: Piia Ruber

Vestlusring „Y-generatsioon ja väärtus” mullusel Arvamusfestivalil. Foto: Piia Ruber

Tänavuse Arvamusfestivali väärtuste ala korraldaja ja kõnejuht politoloog Krõõt Filippov toob välja valitsuse ja rahva koostöö klišeeliku paradoksi: „Meie tänases valitsuskommunikatsioonis rõhutatakse koostöö ja meeskonnamängu olulisust, kuid ometi näitavad kooseluseadus, aktsiisitõus ja pagulasteemad (ja seda loetelu võib jätkata) seda, et neid teemasid pole kodanikega selgelt läbi arutatud. Kuidas on ühteaegu võimalik ühiskonna niivõrd tugev polariseerumine ning Arvamusfestivali kui laiahaardelise argumenteerimise ja mõistmise osalusprojekti toimumine?”

Ta jätkab: „Millest on puudu poliitika kujundamises, elluviimises ja strateegiatesse uppunud avalikus sektoris ehk mida on poliitikutel ja ametnikel Arvamusfestivalist õppida? Ehk seda, et ühiskonnal on juba ammu enne tänavust festivali indu võtta lauale erinevad teemad ja neid tõesti inimlikult nagu sõber sõbraga, tuttav tuttavaga rahulikult rääkides arutleda, analüüsida, vaagida probleemide erinevaid aspekte, neid kaardistada ja kuulata teist inimest hoolimata tema ametikohast ja ühiskondlikust positsioonist.”

Viidates Eriksenile ja Weigårdile toob Krõõt Filippov välja festivali eeskujuliku koostöömudeli – deliberatiivse demokraatia ehk arutleva demokraatia: „Viimane tähendab argumenteeritud ja ausat mõttevahetust, kus kõigil osapooltel on võimalus oma seisukohtade välja ütlemiseks ja kaitsmiseks. Eesmärk pole siin oma seisukoha läbisurumine, vaid ratsionaalne mõttevahetus ja parima lahenduse väljaselgitamine.”

Ta võtab oma mõtteavalduse kokku järgmiselt: „Arvamusfestival on üks intellektuaalne võimalus tulla „lõksudest välja”. Sedapuhku mõtlemist ja argumenteerimist ehk mõistmist puudutavatest lõksudest. Seda ongi Eesti ühiskonnal sisemiseks koostööks vaja.”

Arvamusfestivali kavaga saab tutvuda siin.