Alanud on taotluste esitamine Tartu Kunstimaja ning Y galerii 2014. aasta näituseprogrammi.

Tartu Kunstimajas on võimalik taotlusi esitada kolmele näitusepinnale: esimese korruse väikesele galeriile (57 m²), monumentaalgaleriile (57 m²) ja teise korruse suurele galeriile (172m²). Suuremate projektide korral on võimalik esitada taotlus ka mitme näitusepinna kasutamiseks. Kõik pinnad on rendivabad.

Avaldusi võib saata postiga (Vanemuise 26, 51003 TARTU ), viia samal aadressil kantseleisse või saata e-postiga aadressile taotlus@kunstimaja.ee.

Avaldusega koos esitada: näitusprojekti võimalikult täpne kirjeldus, osalejate CV-d, kontaktandmed, võimalusel pildimaterjal, soovitud näituse aeg.

Taotlusi oodatakse 30. septembrini. Lisainfo taotluste esitamise kohta Kunstimaja kodulehel.

Vaade Y galeriile. Allikas: Y galerii

Vaade Y galeriile. Allikas: Y galerii

Y-galerii on huvitatud eelkõige uurimuslikest ja erinevaid valdkondi siduvatest näituseprojektidest ning nendega seotud või eraldiseisvatest üritustest (lugemis- ja diskussioonigrupid, loengud, performance’id, tekstiesitlused jne) ja nende sarjadest. Kunstniku- ja kuraatoriprojektide kõrval on oodatud ka projektid teistest valdkondadest, mis on seotud kaasaegse kunsti problemaatikaga.

Taotlused palutakse saata aadressile ygalerii@gmail.com märksõnaga TAOTLUS 2014. Y galerii ruumid asuvad Tartu kesklinnas (aadressil Küütri 2) Tartu Ülikooli peahoone vastas võlvlagedega ruumikompleksis soklikorrusel. Y galerii külastamine ja teoste eksponeerimine on kõigile huvilistele tasuta.

Taotluste esitamise tähtaeg on 31. oktoober 2013. Galerii vastab projektidele hiljemalt novembrikuu jooksul.

Taotlus peaks sisaldama järgnevat: projekti detailne kirjeldus, soovitav aeg/periood, projektiga seotud isikute nimed, CV-d või portfooliod, kontaktisiku andmed (telefon, e-post).

Lisainfo ja vaated ruumidele galerii kodulehel.