2015. aastal kolib Genialistide klubisse TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia etenduskunstide osakonna teatrikunsti õppekava 10. lennu tudengite poolt loodav kogukonnateater Must Kast, mis korraldab käesolevalgi aastal Tartus rea teatriüritusi. Täna, rahvusvahelisel teatripäeval, toimub Genialistide Klubis teatraalne galapidu „Sünd: manifesteerub teater Must Kast”.

10. lend koosneb 17 noorest särasilmsest inimesest, kelle unistuseks on luua head teatrit, mis kõnetaks nende ümber elavaid inimesi. Nad tahavad teha teatrit, mis ei kõrguks uhkes üksinduses mäe otsas, vaid oleks oma vaatajale lähedal, seejuures tegemata kunstilisi järeleandmisi või mööndusi. Nad tunnevad, et neil on midagi öelda, ja nad ei taha, et see oleks anonüümkiri iseendale, kui kasutada nende õpetaja Kalju Komissarovi sõnu.

Samad tudengid on ka varasemast Tartuga tuttavad. Nad on Genialistide klubis käinud näitamas nii oma erialaeksameid kui ka teise kursuse lavastusi. Alates selle aasta jaanuarist on külastused olnud regulaarsed: seni on kaks korda toimunud juunikuuni kestev üritustesari Monolava, mille raames mängitakse iga kord kolm või neli monolavastust. Üritus on osutunud väga populaarseks, tuues alati puupüsti saali. Mõne tudengi kokkupuuted Tartuga ulatuvad aga veelgi varasemasse aega – Lennart Peep, Kaija M Kalvet, Jaanika Tammaru, Kaarel Targo, Karl Edgar Tammi, Kristjan Lüüs – on kas Tartust pärit või siis enne teatrikooli olnud tihedalt seotud siinsete harrastusteatrikooslustega (Tartu Üliõpilasteater, Noorte Teatritehas, Vilde Teater, Uru Noorteteater). Omaette eesmärgiks peavad nad teatrikogemuse pakkumist ka inimestele, kellele teater ei ole igapäevane või -kuine harjumus. Samuti unistavad nad ühistegevustest, mis viiks nad oma publikuga koos sportima, mõtlema või pidutsema.

„Sünd: manifesteerub teater Must Kast” on teatripidu, mille käigus avatakse ametliku tseremooniaga noorte oma teater. Õhtu, mida korraldatakse koostöös Teatrüliõpilaste Loožiga, on mitmekesiselt sisustatud – toimub nii Eesti Teatriauhindade gala ülekande ühisvaatamine, ennustusvõistlus, maagiline loterii kui ka palju teisi üllatusi. Kõlab elav muusika Tartu Levimuusika Orkestrilt ja väikesematelt kollektiividelt, samuti mängivad muusikat 10. lennu melomaanid. Üritusele palutakse minna pidulikes riietes.

Tutvu 10. lennuga siin.