„Tõukejõud” on rubriik, mis tutvustab inimesi, kes tegutsevad muusikaga seotud elualadel, kuid ise lavalaudadele ei satu. Pride’i kuu puhul räägib kvääriklubi HUNGR kaasasutaja Melih Burak Yıldız, kuidas nad panustavad turvalise ruumi loomisesse.

Foto: erakogu

Kuidas sündis HUNGRi loomise idee?

HUNGRi idee sündis meie tugevalt gentrifitseerunud piirkondades töötamise kogemusest. Tahtsime luua kogukonnaruumi, mis oleks turvaline ja alternatiivne ning mille kohta räägiks palju selle laiaulatuslik programm. Meie eesmärk oli näidata külalislahkust neile, kes tunnevad end kõrvalejäetuna, hõlmates seejuures eri taustaga inimesi. Uskusime, et Tallinn vajab sellist kohta, ja HUNGR oli meie vastus sellele.

HUNGR on kvääriklubi. Kuidas see teie põhimõtetes ja programmis väljendub?

HUNGR on avalikult ja uhkusega kväär. Meie eesmärk on tagada ruum, kus mitmekesisus õitseb ja peegeldub ka programmis, alustades klubiõhtutest ja töötubadest ning lõpetades vaba mikrofoni ürituste ja live-esinemistega – püüame kõigile midagi pakkuda. 

Meie peamises fookuses on kogukonnaruum, mis poleks ainult hariv ja toetav, vaid ka kaasav. Meie programm on väga läbimõeldud, et see kõnetaks marginaliseeritud gruppe ja võimendaks nende häält, mis tähendab, et prioriseerime artiste ja esinejaid, kes võib-olla mujal platvormi ei saaks.

Lisaks ürituste korraldamisele tahame tekitada HUNGRi ümber tugeva ja toetava kogukonna. Soovime, et see oleks turvaline paik, kus inimesed saavad kokku tulla, kogemusi jagada ja üksteiselt õppida. Olenemata sellest, kas olete siin, et pidutseda või osaleda töötoas, loodame, et tunnete end oodatu ja hinnatuna. 

Milliseid turvalise ruumi põhimõtteid HUNGR rakendab?

Mõistame, et lõpuni turvalise ruumi tagamine on väljakutse, kuid oleme pühendunud sellise keskkonna loomisele, kus kõik tunnevad end kindlalt ja austusväärselt. Oleme ise peaaegu kogu aeg uksel või saalis kohal, et ennetada rassil, rahvusel, seksuaalsel sättumusel, soolisel identiteedil või eneseväljendusel, kultuurilisel kuuluvusel, religioonil, vanusel või suutlikkusel põhinevat diskrimineerimist. 

Teeme juba uksel selgeks oma põhimõtted, et inimesed teaksid, kuhu nad tulevad, ning igal pool on üleval ka vastavad suunised ja seintel harivad materjalid, et tõsta teadlikkust ja säilitada austust teiste vastu. 

Räägime HUNGRi ning turvalise ja kaasava ruumi põhimõtetest regulaarselt ka oma tiimile. See hõlmab ka igasuguse diskrimineerimise ja ahistamise äratundmist ning adresseerimist. Lisaks järgime Euroopa suuniseid, nagu angel shot’i algatus, mis aitab inimestel diskreetselt abi otsida, kui nad ennast ebaturvaliselt tunnevad. Kuulame turvalisema ruumiloome nimel ka oma kogukonda, et tagada kõigi heaolu.