„Tõukejõud” on rubriik, mis tutvustab inimesi, kes tegutsevad muusikaga seotud elualadel, kuid ise lavalaudadele ei satu. Seekord räägib oma tegemistest Music Estonia Live haru juht Silvia Käsk.

Foto: Carolina Tagobert

Mis on sinu peamised ülesanded Music Estonia Live haru juhina ja kuidas näeb välja koostöö võrgustikuga? 

Minu igapäevategevuste hulka kuuluvad projektide juhtimine, valdkonna esindajatega suhtlemine, nende esindamine ja huvide kaitse. Lisaks loon sidemeid ja tutvustan meie tegijaid nii Eestis kui ka välismaal. Veebruarist saati on minu laual olnud päris mitmed põnevad ja ajamahukad ettevõtmised alates Euroopa koostöödest kuni fookuskohtumisteni liikmetega. Kuna võrgustiku juhtimisel on väga tähtis tuua liikmed kokku ja kaardistada nende väljakutseid, arendustööd ja vajadusi, olen keskendunud just sellele. Seisan hea selle eest, et live-sektori esindajatele oleks suunatud kodumaistel valdkonna üritustel koolitusprogramme ja huvitavaid paneele. Lisaks individuaalsetele ja fookuskohtumistele suhtlen liikmetega suurematel üritustel, nagu TMW, Eesti muusikaturu fookuspäev, EMEA jne. Need kõik on mulle väga heaks sisendiks nii valdkonda esindades kui ka oma tegevuse raskuskeset paika seades. Lisaks saadame haru liikmetele pidevalt infot toimuvast, olgu teemaks siis koolitusvõimalused, uued võimalikud toetusfondid jne.

Mis on valdkonna peamised murekohad? Milline tulevikunägemus?

Üks murekoht on ürituste ohutuse ja turvalisuse n-ö standardite väljatöötamine. Nimelt ei ole see info Eestis korraldajatele lihtsasti kättesaadav ega reguleeritud. See on teema, millega olen oma esimesest tööpäevast alates tegelenud. Loodan, et jõuame tulevikus hea lahenduseni, kuidas see info oleks igale korraldajale hõlpsasti leitav, et organiseerida oma üritust ohutult ja turvaliselt.

Lisaks näen, et inimesed võiksid rohkem koostööd teha ja üksteisega kogemusi vahetada. Väga positiivne on, et ettevõtjad on selleks valmis ja ise huvi üles näidanud. Seepärast tulevadki Music Estonia liikmetele lähitulevikus kohvihommikud, kus on võimalik tutvuda mõne teise liikme ettevõtmisega ehk avatakse ärimudeleid, arendusplaane ja üldiselt käimasolevaid projekte.

Mõni aeg tagasi tegi Music Estonia uuringu Eesti ühiskonna kulutustest muusikale. Kui palju te praegu selliste andmete kogumisega tegelete?

Valdkonna uurimine ja teaduspõhine arendamine on Music Estonias teemaks iga päev ning sätestatud ka meie strateegilistes eesmärkides. Mainitud uuring kajastas aastaid 2018–2020, järgmise aasta alguseks valmib ülevaade ka aastatest 2021–2022. Kuna suure pildi nägemiseks muusikamajandusest on vaja ka infot selle kohta, kui palju meie sektor väärtust loob ja tulu teenib, siis see töö seisab meil veel ees. Tähtis on, et see oleks ka riiklikult oluline ja saaksime sellega algust teha. Iga-aastane terviklik andmepilt valdkonnast annab meile väärtusliku andmebaasi, mille põhjal saame hakata muutusi jälgima.

Meie fookuses on ka teiste uuringute algatamine. Sellel aastal valmis EASi, LevelLabi ja Mainoriga koostöös festivalide uuring, mille eesmärk oli saada ülevaade Eestis toimuvate ürituste külastajate reisikäitumisest, eelistustest ja rahulolust seoses üritustel kogetuga. Sealt tuli ilusti välja meie festivalikorraldajate loodud väärtus ja see, kui palju see kohalikku majandust ergutab.