Äsja lõppenud XIV Veneetsia arhitektuuribiennaali Eesti ekspositsiooni kuraatorivõistluse võitis töö nimega „Vaba ruum”, mille autoriteks on Johanna Jõekalda, Johan Tali ja Siim Tuksam. Võidutöö käsitleb virtuaalse ja füüsilise avaliku ruumi seoseid globaliseeruvas maailmas. Kuraatorivõistluse žürii hinnangul on võidutöö suure potentsiaaliga ning eduka ja kvaliteetse teostuse korral tõstab Eestit rahvusvahelises kontekstis kindlasti esile.

Eesti Arhitektuurikeskus koostöös Eesti Arhitektide Liidu, Kultuurkapitali ja Kultuuriministeeriumiga kuulutas 2. aprillil välja kuraatorivõistluse, mille eesmärgiks oli leida parim idee ja kuraator Eesti ekspositsioonile XIV Veneetsia rahvusvahelisel arhitektuuribiennaalil, mis toimub 7. juunist 23. novembrini 2014. Biennaali seekordseks peakuraatoriks on arhitekt Rem Koolhaas ning tema poolt valitud peateemaks „Fundamentals: Absorbing Modernity: 1914-2014” („Põhitõed: modernsuse omaksvõtt 1914-2014”). 23. mail toimunud Eesti Arhitektuurikeskuse välkloengul astusid kuraatorivõistluse finalistid publiku ja žürii ette ning esitasid oma kontseptsiooni Eesti ekspositsiooni teostamiseks.

Kuraatorivõistlusele esitatud kahekümnest tööst valiti finaalvooru osalema seitse. Tööde hindamise kriteeriumiks oli hea ja väljapaistev idee, projektimeeskonna pädevus ning idee elluviidavus etteantud eelarve piires. Žürii pidas oluliseks, et ideekavand oleks biennaali üldkuraatori mõtteid arvestav, globaalselt aktuaalne ning käsitleks olulisi aspekte Eesti viimase saja aasta ja tänase Eesti arhitektuuri mõttes ja praktikas. Žüriitöös osalesid esimees Peeter Pere, liikmed Ülar Mark, Yoko Alender, Veljo Kaasik, Liina Siib, Tüüne-Kristin Vaikla, eksperdid Piret Lindpere, Andres Kurg.

„Vaba ruum” autorid. Vasakult: Johanna Joekalda, Siim Tuksam, Johan Tali. Foto: Reio Avaste.

„Vaba ruum” autorid. Vasakult: Johanna Joekalda, Siim Tuksam, Johan Tali. Foto: Reio Avaste.

Finaali pääsenute seast valis žürii võitjaks noorte arhitektide Johanna Jõekalda, Johan Tali ja Siim Tuksami võistlustöö „Vaba ruum”, mis käsitleb virtuaalse ja füüsilise avaliku ruumi seoseid ning nende muutumist globaliseeruvas maailmas. Autorite sõnul on Eesti tulevase ekspositsiooni fookuses digitaalse ning füüsilise ruumi koostoime avalikus ruumis. Digitaliseerimisprotsessi käigus on aja ning ruumi suhted muutunud ning ekspositsiooni kuraatorid näevad selles potentsiaali vabastada kasutajad avalikule ruumile seatud konventsioonidest.

Žürii üldhinnang võidutööle: „Tegemist on kõige huvitavama, kuid ka keerukaima projektiga konkursil. Kontseptsioon avaliku ruumi põimumisest digitaalsete kihistustega on teoreetiliselt hästi läbi mõeldud, aktuaalne ja Eestit potentsiaalselt muust maailmast esile tõstev, samuti on sellel potentsiaali astuda dialoogi biennaali üldteema ja -kuraatoriga.”

Žürii esimehe, arhitekt Peeter Pere sõnul sai võidutöö valikul määravaks kontseptsiooni ajakohasus ning autorite soov oma ideed edasi arendada. “Johanna Jõekalda, Johan Tali ja Siim Tuksam on küll noored ja alles oma arhitektitee alguses, kuid usun, et neis on potentsiaali viia eesti nüüdisarhitektuur rahvusvahelise publiku ette põneval ja ajakohasel moel,” ütles Pere, kelle sõnul tundus võidutöö konkurentidega võrreldes paremini haakuvat ka Rem Koolhaasi pakutud peateemaga. „Avalik ruum ja tehnoloogia areng on olnud märksõnadeks kogu viimase sajandi jooksul, kuid võivad selleks kujuneda ka järgneval perioodil. Usun, et Eesti ekspositsioon Veneetsias tugevdab Eesti kui e-riigi head mainet ning seob selle oskuslikult arhitektuuritemaatikaga,” lisas Pere.

Žürii väärtustas võidutöö puhul mitte ainult põnevat ekspositsiooniideed ning võimekat ja entusiastlikku tiimi, vaid ka kontseptsiooni autorite poolt algatatavat protsessi ennast – selle potentsiaali kaasa tõmmata professionaale ja visionääre erinevatelt elualadelt, toimida avatud platvormina inimestevahelises suhtluses nii biennaalil kui väljaspool seda, kui ka potentsiaali anda panus Eesti ruumimõtte arengule üldisemalt.

23. mai välkloengu raames toimunud publikuhääletusel valiti publiku lemmikuks samuti „Vaba ruum”, mis kogus 41% häältest.

XIV Veneetsia arhitektuuribiennaali Eesti ekspositsiooni kuraatorivõistluse finalistid olid:

Estonian worthwhile architecture (Matteo Poli, Itaalia)

Hügieeniline arhitektuur (Villem Tomiste, Eesti)

Modernne kool (Indrek Saarepera, Eesti)

Suvitamine ja kooperatiivid (Villem Tomiste, Eesti)

Uus tundlikkus ja intiimsus eesti arhitektuuris (Karin Paulus, Maria Pukk, Ivar Lubjak, Eesti)

Vaba ruum (Johanna Jõekalda, Johan Tali, Siim Tuksam, Eesti)

Väike on inimlik (Leonhard Lapin, Eesti)

Vaata ka „Vaba ruumi” esitlust EAK välkloengul 23.05.2013.

Arhitektuurikeskuse kodulehele.