Kuidas võidetakse kultuuripoliitikaga valimisi? 19. jaanuaril kogunevad Kanuti Gildi SAAL-is
kõigi suuremate erakondade esindajad, et avada Eesti kultuuripoliitika sõlmküsimused.

Foto: Kanuti Gildi SAAL

Foto: Kanuti Gildi SAAL

Poliitikud. Moderaatorid. Publik. Vahekommentaarid. Kirg ja sõnaosavus. Kaevume põhimõtete ja võib-olla teravustenigi. Arutelupäevast teeb otseülekande ERRi kultuuriportaal.

Kui tihti jõuavad Eesti kultuuripoliitikateemalised sõnavõtud kaugemale põhiseaduse preambuli
meeldetuletamisest? Millal täidavad kultuuripoliitilised seisukohad Pirita tee või Puškini tänava reklaampinnad? Kuhu viib kultuuripoliitika status quo ja millised on alternatiivid? Võib arvata, et Eesti poliitilistel jõududel on kultuuripoliitika tuleviku osas palju seisukohti, aga kuulda on neid harva. Kas kultuur ei too hääli? Selles ei saa olla kindel enne, kui kultuuripoliitika (nii kitsas kui laias tähenduses) valimiste eel korralikult läbi arutada. Just selleks „Poliitikapidu“ toimubki.

AJAKAVA 19.01.2019:

13:30 avatakse uksed.

14:00-15:15 LOOMEVABADUS JA ISIKUÕIGUSED

Millal on põhjendatud isikuõiguste riive loominguliste eesmärkide täitmiseks? Millal on
loomevabaduse piiramine õigustatud? Mis põhjused kaaluvad üles loomevabaduse? Kuidas tagada
loomevabadus isikuõigusi riivamata? Mis on riigi roll loomevabaduse tagamisel? Millal on riigil
õigus loomevabadust piirata? Kust algab tsensuur? Mil määral on riik vastutav loovisikute
enesetsensuuri eest? Kui palju mitmekesisust vajab Eesti kultuur?

16:00-17:15 KOHALIK/RIIKLIK/RAHVUSVAHELINE

Kes ei tahaks rohkem Arvo Pärte, aga kust nad tulevad? Kui pikas perspektiivis mõõta
kultuurinvesteeringute tasuvust? Millises tasakaalus on ja/või peaksid olema Eesti kultuuris arengus
kohalik, riiklik ja rahvusvaheline mõõde? Kuidas võiksid kultuuripoliitikat suunata kohalikud
omavalitsused? Mis on Eesti kultuuris eestilikku ja millised on eestilikkuse kõrval muud riiklikud
huvid kultuuri suhtes? Kas rahvusvaheline tähendab lihtsalt kümme korda kuulsam või veel midagi?
Mille järgi otsustada kultuurinähtuste sordiaretuslik eeliskastmine? Kuidas kultuuris kestlikult
kahaneda? Kuidas lasta kultuuriinstitutsioonidel surra?

18:00-19:00 KULTUUR – KELLE VÕI MILLE TEENISTUSES?

Kas kultuuripoliitikaga saab võita valimisi? Kuidas mõjutab Eesti kultuur Eesti majandust? Kes on
Eesti kultuurimaastikul esindamata? Kas laulupidu saaks olla ka teisiti? Mille osas valitseb Eesti
kultuuripoliitikas poliitiliste jõudude ülene konsensus? Milline mõju on kultuurimaastikule
rahastuse tsüklilisusel (EV100, kultuuripealinnad)?

19:00 Väljajuhatus muusika ja muuga.

Üritust toetab Goethe Instituut projekti Freiraum raames.
Üritus on tasuta.

Vaata lisainfot ürituse kodulehelt.