4.–8. juunil 2014 leiab Tsiistres filmivõrgustiku Nisi Masa Eesti haru eestvedamisel aset esimene soome-ugri filmifestival ehk FUFF (Fenno-Ugric Film Festival).

FUFF on lühifilmide festival, mille eesmärk on tekitada huvi soome-ugri mängu- ja eksperimentaalfilmide vastu, mille autoreiks on soome-ugri filmitegijad või mis käsitlevad soome-ugri teemasid.

Korraladajatel on plaanis festivalile kutsuda ka osalevate filmide autoreid, et tutvustada nende filme ja arutleda koos publikuga teoste üle pärast linastusi toimuvates vestlusringides.

Festivalinädalal linastub ligikaudu 50 filmi. Lisaks filmiprogrammile toimuvad festivali raames ümarlauad, õpikojad, kontserdid ja näitused. Festivalil on ainult üks võistlusprogramm – väikerahvaste filmid, kuhu valitakse soome-ugri, välja arvatud Eesti, Soome ja Ungari filmitegijate filmid.

Festivali raames toimub ka stsenaristika õpituba, kus osalevad lühimängufilmide režissöörid ja stsenaristid. Õpituba juhendavad kirjanik Mart Kivastik Eestist ja režissöör Daniel Erdelyi Ungarist.

Kahel festivalipäeval saab lisaks filmidele nautida pärimusmuusika kontserti.

„Festivali teeb eriliseks selle toimumiskoht Eesti piirialal Võrumaal. Festivalile ootame inimesi, kes peavad lugu ehedast soome-ugrilastele omasest elu- ja looduskeskkonnast ja väärtustavad lühimängufilmide eripära,” selgitab festivali kunstiline juht Edina Csüllög. Filmifestivali patroon on soome-ugri kultuuri hoidja kirjanik Kauksi Ülle.

Nisi Masa on Euroopa noortele filmitegijatele mõeldud assotsiatsioonide võrgustik, mille põhieesmärkideks on avastada uusi talente filmimaailmas, arendada erinevaid kultuure ühendavaid audiovisuaalseid projekte, avardada Euroopa dimensiooni filmitegemise kaudu ja luua platvorm aruteludeks ja koostööks Euroopa filmitegijate vahel. Võrgustiku peamisteks tegevusvaldkondadeks on iga-aastase Üleeuroopalise Lühifilmi Stsenaariumivõistluse korraldamine, filmilaagrite ning stsenaariumi kirjutamise töötubade korraldamine, filmiõhtute ning erinevate filmitegemisega seotud seminaride korraldamine, lühifilmide DVD-de tootmine ja erinevatel Euroopa festivalidel koostatava ajakirja NisiMazine väljaandmine.