Haiged, kes jäid saatuse hooleks

Praegu tunduvad HIV ja AIDS küllaltki kauged teemad, kuid veel nullindatel diagnoositi Eestis aastas ligi tuhat uut HI-viiruse kandjat. Eesti HIV narratiiv illustreerib, mis rolli mängivad haiguste leviku ohjeldamisel poliitika ja ühiskondlikud tõekspidamised.

Kuidas kodus, nõnda koolis

Missugune osa on kodul ja missugune koolil selles, kui hästi lapsel koolis läheb? Sageli oleme mures sellepärast, et lastele ei suudeta luua võrdseid võimalusi õppimiseks ja arenguks – pidades silmas Eesti koolide erinevat taset. Samas unustame, et nii kool kui ka kodu mängivad rolli lapse kognitiivses arengus ning tema edaspidises kooliedukuses. Psühholoogide meelest on üks põhjusi, miks mõnel lapsel läheb koolis paremini kui teisel, erinevused lapse koduses kasvukeskkonnas.