Kaheksa inimest, kaheksa asja

Müürilehe toimetus esitas kaheksale kultuuriinimesele keerulise väljakutse, paludes kõigist võimalikest maailma asjadest välja valida üks ja sellest meile jutustada. Ükski neist pole „lihtsalt asi”, olgu juttu kammist või mobiiltelefonist, ikka seisab füüsilise eseme taga emotsioon, mõni lootus või mälestus.

„Feministe pour toujours” ehk „Igavesti feminist”! Allikas: Unsplash (avalik omand)

Femvertising ehk Feministlikus T-särgis klaaslae vastu

Ettevõtete praktika müüa oma tooteid feministlike sõnumite abiga on saanud (kolmanda laine) feministidelt nii mõistmist kui ka kriitikat. Ühest küljest mõjutab T-särgi võitluslik sõnum ühiskonna hoiakuid, ent teisalt tasub küsida, mis toimub nende loosungite taga ja mil määral need tegelikult naiste elusid paremaks teevad.

Meie igapäevast ebausku…

Sõltumata sellest, kas me naeruvääristame inimeste ebausklikke praktikaid või võtame neid tõsiselt, on selge, et neil on tänapäeva ühiskonnas oma roll. Ehkki vormiliselt on need muutunud, on sisu võrdlemisi sarnane aastasadadetaguse ajaga.