Mis on Eestis elavatel ukraina pagulastel mureks?

Eesti Pagulasabi ja ÜRO pagulasameti koostöös korraldatavaist küsitlusuuringutest ning neile tehtud pöördumistest selgub, et põgenikel on Eestis keeruline pääseda arsti ja psühholoogi juurde ning nad ei leia erialast tööd ega sobilikke eesti keele kursuseid. Paljudel neist pole aga isegi elamisluba.

Houellebecqi alistumine Allahile

Michel Houellebecqi värskeim romaan islamierakonna võimuletulekust Prantsusmaal kõnetab meiegi ühiskondlikke valupunkte, kui siinsed kristluseäärmuslased võtavad sõna samade väärtuste poolt, mille tõttu islamit ähvardavaks peetakse.

Kristliku lobitöö tõusuaeg

Kõigepealt kooseluseadus, seejärel erakoolide rahakraanide kinnikeeramine – need on väga valusad löögid Eesti kristlaskonnale, kes on lükanud käima enneolematu lobitöö pühakirja järgijatele ebasoodsa seadusloome takistamiseks.