Vahetult enne naistepäeva, 3.–7. märtsil toimub Tallinnas järjekorras viies LadyFest – Eesti ainuke feministlik festival. Tegemist on sõltumatu mittetulundusliku DIY-algatusega, mille eesmärgiks on luua keskkond, kus naised ja traditsioonilises soosüsteemis ning rolliootustes kahtlevad inimesed saavad üles astuda ja oma teadmisi-kogemusi jagada. Tänavuse festivali korraldamist saab kuni 25. veebruarini toetada Hooandja keskkonnas, sest kuigi LadyFesti tiim korraldab festivali vabatahtlikkuse korras, vajatakse organiseerimiseks ka rahalist tuge. Hooandjate toetust on vaja, et katta festivali teavitus-, esinejate honorari- ja töötubade läbiviimiseks vajalike materjalide kulud.

LadyFest Tallinn 2014. Foto: Jose Inestal

LadyFest Tallinn 2014. Foto: Jose Inestal

LadyFesti tiim loodab festivaliga tiivustada seksuaal- ja soovähemusi olema aktiivsed, esitama väljakutset iganenud rolliootustele, reageerima naiste ja teiste vähemusgruppide sotsiaalsele ja struktuursele ebavõrdsusele ning toetama üksteist oma tegemistes. Festivali publikuks on oodatud kõik soovijad sõltumata soost, vanusest, rahvusest.

Festivalil saab osa võtta erinevatest töötubadest – näiteks tehnika parandamise töötuba, soo- ja identiteedi teemat avav mänguline töötuba, töötuba transsooliste inimeste toetamise kohta, maadluse töötuba, seksistlikku linnaruumi analüüsiv töötuba–; proosaõhtust „Naine ja naine” ja monoetendusest „Tanknaine”; feministlike (ja) queer-filmide programmist kinos Artis; live-bändide-, tantsu- ja tralliõhtust ehk Ladyfesti lõpupeost kultuuriklubis Kelm ja paljust muustki. Programm saab täielikult paika veebruari lõpus ja see läheb üles Ladyfesti kodulehele.