Hooandja platvormil on võimalik toetada Marten Kuninga esimese luulekogu „Sabata koma” väljaandmist.

Foto: press

Raamatusse salvestatud tekstid on kirjutatud aastatel 2003–2019 ning stiililiselt võib sealt leida riimluulet, vabavärssi, päeviku stiilis pihtimusi. On absurdi, nalja, nukrust, viha. Kohtab toorust ja satiiri, aga ka küpsust ja õrnust. Tekstid on vastavalt meeleolule ja ajaperioodile paigutatud viide alajaotusse. Luulekogu võib lugeda kui autori kujunemisteekonda. „Sabata koma” on punkt Marten Kuninga loomingulises jadas.

„Idee anda välja luulekogu on idanenud päris kaua. Aastate jooksul on mind pisteliselt kutsutud luuleõhtutele esinema. Publiku positiivne tagasiside innustas astuma konkreetseid samme. Tunamullu hakkasin tasapisi luuletusi kokku koguma ja vormistama. Eelmisel aastal kutsusin kampa kujundaja Anna Kaarma. Kuna oleme Annaga Käsmus peaaegu üleaedsed, kohtab raamatus kodupoolsaare loodusest inspireeritud motiive, lisaks detaile minu söevisandeist,” selgitab Kuningas idee kujunemisprotsessi.

Raamat on 112-leheküljeline ning selle tiraaž 700 eksemplari.

Loe ka Marten Kuninga Müürilehe veergudel ilmunud luuletusi.