Me oleme julged ja taibukad. Me hindame ilu ja hoiame rahu. Näeme rikkust suhtluses eri kultuuride ja põlvkondade vahel. Väärtustame üle kõige hoolivat suhtumist oma kaaslastesse ja iseendasse. Me usume, et rahu on ainuõige poliitika tegemise viis ning armastus on kõige alus.

Foto: Pöidlaküüdi-Valya kogu

Foto: Pöidlaküüdi-Valya kogu

Teame, et suhe reaalsusega esitab alati väljakutseid ning on vajadusel ümberhinnatav. Samas väärtused nagu rahu, armastus ja vabadus on kõigutamatud. Julgeme kahelda normides, mis seavad meie vabadusele piire, ent tunnustame neid miinimume, mis tagavad elamisväärse elu.

Sellest pöördelisest suvest, kus jõudsid haripunkti 1960ndate revolutsioonilised ühiskondlikud arengud, lahutab meid pool sajandit. Seda silmas pidades mõtestame ümber mineviku pärandit nii sealt kui siitpoolt raudset eesriiet, San Franciscost nõukogude hipi-underground’ini, ning heidame pilgu kõikide võimalikkuste tulevikku.

Viimasel ajal on tajutav autoritaarsete režiimide tõus mitmel pool maailmas – kohtades, mida seni arvasime olevat demokraatlikud või demokraatia suunas arenemas. Ikka veel toimuvad aktiivsed sõjad, ent ka passiivsed sõjad, mis põhinevad samuti vägivaldsetel kaalutlustel. Agressiivsed jõustruktuurid ja väärtustamata elud on tekitanud olukorra, kus poliitika tegemise praktikaks on saanud terrorirünnakud, mis külvavad üha rohkem hirmu ja segadust – ikka selleks, et unustaksime unistada. Oleme igapäevaselt julmade žestide ja mikroagressioonide tunnistajateks. Suletud uste taha varjub lähisuhtevägivald. Võimutsemine loomade, teiste mitte-inimeste ja planeet Maa üle on muutunud normiks.

Vastusena nendele ilmingutele kuulutame välja ja kanname endas Armastuse Suve Eesti Vabariigis ja jagame seda sõnumit kogu maailmaga. Olgu see suvi kehale hea, hingele ilus ja maailmale parandav. Kes julgeb unistada – see muudab maailma.

Tunnetusüksus Sistema