Kas igasugune antirassism on hea? Miks on rassismivastase poliitika tegemisel vaja olla teadlik erinevatest rassismi definitsioonidest? Mis on üleüldse rassism?

Minna Seikkula. Foto: Tuuli Sirkeinen

Minna Seikkula. Foto: Tuuli Sirkeinen

Sotsiaalkeskuses Ülase12 toimub 26. aprilli õhtul arutelu Minna Seikkulaga, kes analüüsib praktiliste näidete varal rassismivastaseid algatusi ning arutleb kriitilise teooria valguses rassismi ja antirassismi üle. Koos üritusel osalejatega arutletakse ühiselt küsimuse üle, kuidas tugevdada antirassistlikke algatusi Läänemere regioonis.

Rassismi mõistetakse erinevates kontekstides väga erineval moel. Argitasandil seostatakse rassismi pigem paremäärmuslike gruppidega. Akadeemilistes ja aktivistlikes aruteludes pööratakse tähelepanu seevastu struktuursele rassismile, mida peetakse Euroopa rahvusriikidele olemuslikuks nähtuseks. Minna Seikkula ettekanne tutvustab lühidalt teoreetilisi arutelusid ja näitab, kuidas erinevad antirassistlikud algatused põhinevad erisugusel arusaamal rassismi olemusest. Seejärel tutvustab Seikkula mitmeid antirassistlikke algatusi Soomes, analüüsib nende poolt kasutatud poliitilisi, visuaalseid ja narratiivseid strateegiaid ning mõtiskleb võimalike alternatiivide üle.

Minna Seikkula on aktiivne Helsingi Vaba Liikumise Võrgustikus ja Antirassistlikus Foorumis. Ta viimistleb praegu Helsingi ülikooli juures oma doktoritööd antirassismist. Tema tegevust inspireerivad feministlikud, postkoloniaalsed ja dekoloniaalsed teooriad ning praktilised solidaarsusalgatused.

Üritus toimub inglise keeles.

Vaata lähemalt ürituse kodulehelt.