Kunstiteaduse Instituut alustab taas avatud loengute sarja, mis sel õppeaastal keskendub arhitektuuri representeerimise mitmesugustele meetoditele ja vahenditele, kureerimisele ja meediaproblemaatikale. Sarja avaloenguks on Columbia Ülikooli arhitektuuriprofessori Reinhold Martini ettekanne „Ülikool kui meediakompleks: teadmiste arhitektuurist” („The University as a Media Complex: Excerpts from an Architecture of Knowledge”), mis leiab aset reedel, 3. oktoobril kell 17.00 Eesti Arhitektuurimuuseumis.

Prof Reinhold Martin

Prof Reinhold Martin

Prof Martin keskendub Ameerika uurimistöökeskse ülikooli väljakujunemisele 19. sajandi lõpul ja 20. sajandi alguses, võttes vaatluse alla tehniliste artefaktide, teadmispraktika, institutsioonide ja nende esteetilise vormi omavahelise suhte. Mitmesugused arhitektuursed detailid osutuvad kõnekateks tunnistajateks palju üldisematest protsessidest, misläbi ülikoolist kujunes meediakompleks ehk informatsiooni säilitamise, töötlemise ja vahendamise tehnoloogiate kogum. Ühtlasi loodetakse sellise infrastruktuurikeskse lähenemisega heita uut valgust esemelise maailma, sealhulgas hoonete, rollile ajalooliste muutuste toimumisprotsessis.

Prof Reinhold Martin on Columbia ülikooli arhitektuuri-, planeerimise- ja konserveerimiskooli (Graduate School of Architecture, Planning and Preservation, GSAPP) arhitektuuriprofessor ja doktoriprogrammi juht, kelle uurimisvaldkondadeks on muuhulgas ruumi, võimu ja esteetika suhted ning eriti tehnoloogia kaudu vahendatud arhitektuuri kuvand. Samuti on ta uurinud arhitektuuri ja epistemoloogiat, globaliseerumise mõju linnadele ning meediaajalugu. Reinold Martin on avaldanud laiahaardelisi käsitlusi moodsa ja kaasaegse arhitektuuri ajaloost ja teooriast, näiteks raamatud „The Organizational Complex: Arhitecture, Media and Corporate Space” (The MIT Press, 2003), „Architecture and Postmodernism, Again” (Minnesota University Press, 2010) ja „Multi-National City: Architectural Itineraries” (koos Kadambari Baxiga, Actar, 2007). 2012. aastal kureeris ta koos Barry Bergdolliga New Yorgi Moodsa kunsti muuseumis näituse „Foreclosed: Rehousing the American Dream”, olles ka näituse kataloogi toimetajaks. Ühtlasi on prof Martin arhitektuuriteooria ajakirja Grey Room üks asutajaid ja toimetajaid.

Loeng toimub inglise keeles.