Eesti Ajaloomuuseum kuulutas välja ideevõistluse, et saada Pirita teel asuvale Maarjamäe lossile terviklik ruumiline lahendus, mis lähtuks olemasolevast hoonest. Võistlusel kaalutakse lahendusi, mis seovad lossi erinevad siseruumid ja vahetu ümbruse välisruumid nii, et lossist kujuneb terviklikult toimiv ja külastajale kergesti arusaadav nüüdisaegse muuseumikompleksi peahoone.

Maarjamäe loss ja sellega seotud administratiivhoone (ajalooline mõisa köök). Detail Arne Maasiku aerofotost.

Maarjamäe loss ja sellega seotud administratiivhoone (ajalooline mõisa köök). Detail Arne Maasiku aerofotost.

Arhitektuurivõistluse eesmärk on astuda samm edasi Eesti Ajaloomuuseum visiooni teostamise suunas, mille kohaselt avatakse 2018. aastal uuenenud muuseumikompleks Maarjamäel. Direktor Sirje Karise sõnul on kavas Maarjamäele kujundada mitmeotstarbeline muuseumikeskkond, kus hoitakse alal kultuuripärandit, tegeletakse ajalooteadmiste mitmekülgse vahendamisega nii Eesti ajaloo ja siinse filmiloo teemaliste näituste ja ürituste kaudu, kui ka põnevate tegevuste kaasabil. Eesti Ajaloomuuseumi ja Filmimuuseumi nüüdisaegne kompleks muutub kutsuvaks vaba aja veetmise kohaks ning annab külastajale mitmesugusel moel võimalikult hea ülevaate Eesti ajaloost. Sel eesmärgil korraldati 2012. aastal arhitektuurivõistlus, millega leiti sobiv lahend muuseumi pargile, uuele filmimuuseumihoonele, hoidlale ja väravahoonele. Võidutöö „Vana mees tahab koju” (BOA OÜ ja Innopolis Insenerid OÜ) alusel koostatakse maa-ala detailplaneering ning hoonete ja maastiku ehitusprojektid.

Uus ideevõistlus keskendub Maarjamäe muuseumikompleksi südamele – krahv Orlov-Davõdovi suvemõisa peahoonele, mis valmis 1874. aastal. Maarjamäe loss on kavas lähiaastatel rekonstrueerida külastajasõbralikuks ja tänapäevastele nõuetele ning ootustele vastavaks muuseumihooneks. Oluline on seejuures silmas pidada, et tegu on arhitektuuriväärtusliku objektiga, mis eeldab pieteeditundelist lähenemist lossi ajaloolisele arhitektuursele kehandile. Võistluse eesmärgiks ei ole arhitektuurimälestise välisilme muutmine ega üksikute siseruumide lõpplahenduse leidmine. Küll aga tegeleb ideekonkurss lossiga seotud administratiivhoonega ja nende vahetu ümbruse erinevate välisruumidega. Võistleja peab leidma igale välisruumile otstarbe ja maastikuarhitektuurse lahenduse, arvestades kaugemat ümbrust käsitleva pargiala terviklahendusega.

Eesti Ajaloomuuseumi Maarjamäe loss avatakse uuenenud keskkonnana Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks 2018. aastal.

Võistlustööde esitamise tähtaeg on 24. september 2014 kell 16.00. Tööd tuleb kohale viia või esitada omal vastutusel kas posti või kulleriga Eesti Ajaloomuuseumi aadressil Pirita tee 56, 10127 Tallinn.

Võistluse lähtematerjalid on allalaetavad riigihangete registri koduleheküljelt (viitenumber on 154329, konkursi ametlik lühend on AM Maarjamäe IK).