Eesti Arhitektuurimuuseumi direktoriks saab Triin Ojari, kelle kultuuriminister Rein Lang kinnitas ametisse vastavalt konkursikomisjoni tehtud ettepanekule.

Foto: Tarvo Hanno Varres

Foto: Tarvo Hanno Varres

Konkursikomisjoni esimehe Tarvi Sitsi sõnul hinnati Triin Ojari eelnevat muuseumitöö kogemust ning tema kava mitmekesistada muuseumi haridusprogramme ja arhitektuuri eksponeerimise viise ning laiendada arhitektuuri kui ruumikultuuri mõistmist. „Muuhulgas seisab uuel direktoril ees ka Eesti Arhitektuurimuuseumi ümberkorraldamine sihtasutuseks, mis muudaks muuseumi erialavaldkonnaga paremini seotuks. Viimast põhimõtet toetab ka tema visioon,” lisas komisjoni esimees.

Triin Ojari on töötanud Eesti Arhitektuurimuuseumis teadurina ja alates 2000. aastast on ta olnud arhitektuuriajakiri MAJA peatoimetaja. Lisaks on ta alates 2011. aastast olnud Eesti Kunstiteadlaste Ühingu esimees. Samuti Ojari on avaldanud arvukalt arvamuslugusid ning erialaseid artikleid kaasaegsest arhitektuurist, modernistlikust arhitektuuriajaloost ning linnaplaneerimisest alates 1996. aastast nii Eesti trükimeedias kui pidanud arhitektuuriteemalisi loenguid Eestis ja välismaal. Kõrghariduse on Ojari omandanud Eesti Kunstiakadeemiast.

Muuseumi direktor vastutab muuseumi igapäevase töö ja strateegilise juhtimise eest. Oluliseks ülesandeks on muuseumi sisulise ning majandustegevuse lühi- ja pikaajaline planeerimine ning kavandatu elluviimine.

Triin Ojari alustab tööd muuseumidirektorina 1. jaanuarist 2014.