Eesti festivalid saavad taotleda Euroopa festivalide kvaliteedimärki ning kandideerida Euroopa Festivalipreemiale. Avalduste esitamise tähtaeg on 15. november.

Kaader festivalilt Diverse Universe & Non Grata Kaunases

Kaader festivalilt Diverse Universe & Non Grata Kaunases

Kvaliteedimärk EFFE Festival Label ning preemia EFFE Festival Award antakse välja innovaatilistele festivalidele, tunnustamaks nende tööd rahvusvaheliselt. Väljavalitud festivalid lisatakse kataloogi, mis on laialdaselt kättesaadav üle Euroopa nii füüsilisel kui digitaalsel kujul. Festivale esitletakse seal kui oma valdkonna edumeelsemaid Euroopas, väljapaistva kunstilise kvaliteediga ning kogukondlikult määrava tähtsusega sündmusi.

Preemiat ja kvaliteedimärki annab välja Euroopa Komisjoni pilootprojekt EFFE (Euroopa Festivalidele Festivalid Euroopale) – uus rahvusvaheline platvorm ühendamaks festivale, mis on rahvusvahelise potentsiaaliga, pühendunud erinevate kunstide edendamisele ja oma kogukonna arendamisele. EFFEt viib Euroopas ellu Euroopa Festivalide Assotsiatsioon. Eesti tütarorganisatsiooniks on Eesti Festivalikeskus, mida juhib PLMF Arts Management eesotsas Leelo Lehtlaga.

Tänu EFFE programmi kaasatusele saavad festivalid rahvusvaheliselt mõjuka kommunikatsiooniplatvormi ning suure tõenäosusega leiavad ka uut publikut. Lisaks kuuluvad väljavalitud festivalid ühte suurimasse žanriülesesse rahvusvahelisesse kultuurifestivalide võrgustikku.

Euroopa festivalipreemia valib ekspertide grupp, mis koosneb erinevate riikide esindajatest. Žürii liikmed tuginevad oma valikutes kolmele peamisele kriteeriumile: kunstiline pühendumus, osalus oma kogukonna arengus ning rahvusvaheline väljavaade.

Eestis vaatab avaldusi läbi 3–5 sõltumatut erinevate kultuurivaldkondade asjatundjat, kes edastavad oma hinnangu rahvusvahelistele ekspertidele, kes teevad lõpliku valiku.

EFFE kataloogi esitletakse 2015. aasta sügisel toimuval suurejoonelisel Festivalide galal, kus antakse üle ka festivalipreemiad erinevates kategooriates.

Taotlused tuleb esitada inglise keeles hiljemalt 15. novembriks siin.