Feministeerium avab loovkirjutamise õpitoad, kus tehakse praktilisi loovus- ja kirjutamisülesandeid ning luuakse teksti, mida hiljem edasi arendada. Ülesanded aitavad jõuda südamelähedaste teemadeni ja läbida kirjutamistakistusi, et julgustada kirjutajaid ühiskondlikust arutelust osa võtma.

Kaisa Kase. Foto: kirjutamine.wordpress.com

Kaisa Kase. Foto: kirjutamine.wordpress.com

Töötubasid juhendab Kaisa Kase, kes on sotsioloogia taustaga erialane loovkirjutaja ning on läbi viinud õpitubasid programmis Noored Kooli, Tartu Vaksali kogukonnaaias, Eesti Arstiüliõpilaste Seltsis, Sänna Kultuurimõisas ja mujal.

Feministeerium ootab osalema kirjutamishuvilisi, kes soovivad seista inimõiguste, soolise võrdõiguslikkuse ja/või feministlike väärtuste eest. Töötoad toimuvad Tallinnas Kalamajas, oktoobrist novembrini neli korda (15. oktoobril, 29. oktoobril, 12. novembril ja 26. novembril). Üks kohtumine kestab kolm tundi ning kogu kursus maksab 10 eurot.

Kui soovid loovkirjutamise õpitoaga liituda, saada üheleheküljeline motivatsioonikiri enne 16. septembrit aadressile info@feministeerium.ee, kus tutvustad ennast ja seda, millist oskust töötubades soovid arendada, ning kirjeldad, millised teemad sulle erilist huvi pakuvad.

Loe loovkirjutamise õpitoa kohta lisa Feministeeriumist.