12.juunil leidis Helsingis Suvilahti kultuuritehase piirkonnas aset linnaruumi-ja tänavakunstifestival, mille keskseks sündmuseks oli rahvusvaheline näitus „Protsess” (soome k. „Prosessi”), mis oli ühtlasi ka kogu festivali nimeks. Märkimist väärib ka, et ürituse peamiseks eestvedajaks ja kuraatoriks oli eesti oma mees.

Kui näituse kuraator Viktor Gurov 2012. aasta sügisel Helsingisse õppima asus, plaanis ta algselt koolitöö raames väikest isikunäitust korraldada. Soov oli näidata linnaruumi ja sellega kaasas käiva tänavakunsti vahelisi seoseid ja suhteid. Et keskkond, milles viibime, avaldab meile paratamatult mõju, keskenduski „Protsess” kunstnikele, kel on täita kindel roll linnaruumi kujundamisel. Kuraator kutsus näitusele erinevaid grafitistiile ja -põlvkondi esindavate kunstnike seltskonna, näitamaks eelkõige grafiti kui sellise mitmekülgust. Eestit esindasid festivalil Multistab ehk Signor Sick, Karma ja Pheriskoop, Lé 60 ehk Ryrerei ja Oby, Uku Sepsivart ning MinaJaLydia. Soomest olid kohal Egs, Frank & Japhy, JussiTwoSeven ja Pallo ning Nug (SWE), 2Shy (FRA), Petro (UK) ja Flying Förtress (GER).

Üldiselt sujus kogu näituse-eelne protsess sujuvalt ja mõnusalt vabas ja positiivses atmosfääris. Kusjuures grafitiringkondade superstaarid vennastusid nooremate kolleegidega pingevabalt ja suhtlus oli ehe.

Näituseruumis ringi kulgedes oli mulle kui vaatajale (loodetavasti ka teistele) oluline teatav eneseharimise ja maitsemeelte arendamise moment. Andsin tänavakunstile näituseruumis võimaluse ennast kõnetada ja järgmisel korral linnaruumis kokku puutudes seda värske pilguga vaadata.

Lisaks eelpoolkirjeldatule oli avatud tänavafoto-ja koomiksinäitus, toimusid tänavamuusikute etteasted ning ingliskeelne artist talk. Andunumad fännid said osta kunstnike teoseid ja meeneid. Avatud olid tänavakunstitöötoad ning grafiti- ja teatesein, kuhu festivalikülalised said oma grafiti joonistada või sõnumi jätta.

Tähelepanuväärne on ka see, et näituse avamisel võttis sõna Soome kultuuriminister Paavo Arhinmäki, mis näitab ilmekalt kohaliku kultuuriringkonna suhtumist ja lugupidamist ettevõtmisesse. Kuigi Eestis ei oleks üritus tänasel päeval sellises mahus veel võimalikuks saanud, on siiski tore, et eesti poisid välismaal väikestviisi asju ajavad ja nendega ka edukalt hakkama saavad. Tegutsegu talendid kogu maailmas ja olgu kodustele eeskujuks.

Pildistas Lauri Täht.