„Siinsete „leitud luuletuste” autor on Hillar Künnapas. Ta on õppinud Tartu Ülikoolis sotsioloogiat; praegu elab tagasitõmbunult oma kodukandis Pärnumaal. Tegelenud omal käel filosoofia ja keelte õppimisega, on ta muuhulgas tõlkinud vene keelest Nikolai Berdjajevi tekste. Luuletused on valminud suure sürrealisti André Bretoni assamblaažide eeskujul (neid vt Akadeemia nr 7, 1998), kasutades kääre, liimi ja vanu ajalehti, millest, nagu autor ise märgib, hakkab silm peale mõningast harjutamist luulepotentsiaaliga lausekatkeid üsna kergesti välja noppima. Digitaalsele revolutsioonile eelistab autor elu analoogmaailmas,” kirjutab Müürilehele assamblaažid vahendanud Kadri Tüür.