Vahepeal on jõud ühendanud urbanistide väljaanne U ning väliruumiajakiri ÕU, kokku sai ühine ajakirjanumber, mille teemaks on kriitika ja kriitilisus.

ÕU ja U värske ühisnumber. Kaanel August Künnapu maal „Väljakutse Rakvere linnuse lähistel”.

ÕU ja U värske ühisnumber. Kaanel August Künnapu maal „Väljakutse Rakvere linnuse lähistel”.

Mullu augustis korraldas omaalgatuslike kultuurimeediate toimkond, mille hulka kuuluvad ka U ja väliruumi ajakiri Õu (aga ka näiteks Müürileht), Vormsil kriitikakooli. Sealsed seminarid tõid kokku erinevate kultuurivaldkondade alustavad ja kogenud kirjutajad, tegevkriitikud ning väljaannete endised ning praegused toimetajad, et lahata üheskoos kultuurikriitika hetkeseisu eri valdkondade lõikes. Inspireerituna ägedatest vestlusringidest ning soovist jätkata ja laiendada ruumivaldkonna kriitika-alast arutelu, otsustasid ÕU ja U toimetused juba Vormsil ära, et tulevase ühisnumbri teemaks saab olema kriitika ja kriitilisus nende valdkonnas.

Värskest ühisnumbrist leiame Vormsi kriitikakooli vestluse erialakriitika hetkeseisust, mis ilmub kärbitud kujul. Arhitektuurist kirjutamise olukorra analüüsiga jätkab laiemalt Esa Laaksoneni artikkel ruumikriitika olukorrast Soomes. Aalto Akadeemia direktor, tegevarhitekt ja arhitektuuriajakirja ptah peatoimetaja välja toodud küsimused erialaringkondade väiksusest ning avalikkuse-spetsialistide huvide konfliktist viitavad väga selgelt sarnastele sõlmpunktidele eesti kultuuri(kriitika)maastikul. Tagasi koju toob teemad linnasemiootik Tiit Remm, kes käsitleb planeerimistegevust kui kriitilist praktikat. Ka tuleb numbris analüüsimisele nõukogude ühiskonna poolt pärandatud ruum, selle pragmaatiline, aga ka ideoloogiline olemus. Ajakirjast leiab veel nii eneserefleksiooni, kriitikat kui metakriitikat.

Trüki-ÕU-U, mille kaanel ilutseb August Künnapu maal, leiab hästivarustatud perioodika müügilettidelt, ajakirja digiversiooni saab lugeda siit.