23. augustil avatakse Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumis Jaanus Samma isikunäitus „Raudmehed”, mille on kureerinud Krist Gruijthuijsen (KW Kaasaegse Kunsti Instituut, Berliin). Samma esitleb näitusel uusi töid, millega jätkab meheks olemise uurimist rahvuslikes narratiivides ja võimu kujutamisel.

Jaanus Samma ja Krist Gruijthuijsen. Foto: EKKM


Jaanus Samma loomingut iseloomustab püüd kväärida läbi seksuaalsuse ja avalikkuse mõiste rahvuslike kujutiste näiliselt süütut ainestikku. Samma teostes käsitletakse korduvalt folkloori kui kultuurilist ringlust, mis on avatud kväärilikule ümbermõtestamisele. Traditsioonilisi tehnikaid kasutades liigub kunstnik esmapilgul neutraalsena näivate suhtlusviiside vahel, mis lähemal vaatlusel sisaldavad ometi gei- ja kväärisümboolikat. Arhiiviuurimuse abil on ta leidnud viise ühiskondlike ja poliitiliste vaadete avardamiseks rahvusliku ja seksuaalse identiteedi käsitlemisel, pakkudes seeläbi uusi võimalusi mineviku mõtestamiseks.

Samma esitleb näitusel „Raudmehed” töid, millega jätkab meheks olemise uurimist rahvuslikes narratiivides ja võimu kujutamisel. See on jätk Samma kureeritud näitusele Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis, kus ta käsitles rahvuslikke mustreid ja motiive eesti tarbekunstis ja graafikas 1930.–1950. aastatel. Käesoleval näitusel huvitab Sammat eelkõige rahvusliku ikonograafia suhe võimuga ning kuidas see on mõjutanud eestlaste enesekuvandit. „Raudmehed” keskendub mõnele eelmise näituse elemendile – eelkõige jõudu, mehelikkust, kaitset ja meelekindlust esindava ja kehastava nii-öelda kangelase kujutamisele.

Näituse eesmärk on hinnanguid andmata ühendada mitu meestegelast, kes on panustanud eesti rahvusliku uhkuse kujunemisse nii mütoloogilisel kui ka poliitilisel tasandil. Jutustades lugusid ja kasutades arhiivimaterjale, proovib Samma jõuda unustatud ja tähelepanuta jäänud ajalookildudeni, et nende kaudu patriarhaalset maailmakorda nihestada.

Näitus avatakse kuraatori- ja kunstnikutuuriga kolmapäeval, 23. augustil kell 18.00. „Raudmehed” jääb avatuks 15. oktoobrini 2023.

Vaata lisaks EKKMi kodulehelt