Juri Lotmani monograafia „Непредсказуемые механизмы культуры” tõlge inglise keelde nomineeriti Ameerika Slaavi ja Ida-Euroopa Keelte Õpetajate Ühingu (American Association of Teachers of Slavic and East European Languages) 2013. aasta parima tõlkeraamatu auhinnale.

Ingliskeelse tõlke „The Unpredictable Workings of Culture” autor on Kenti Ülikooli slavistika professor Brian Baer. Raamat on varustatud Mihhail Lotmani järelsõnaga, mille on tõlkinud Maria-Kristiina Lotman. Raamatu toimetajatena tegutsesid Igor Pilštšikov ja Silvi Salupere.

„The Unpredictable Workings of Culture” pärineb Juri Lotmani teadusloomingu lõpp-perioodist. Teos on varem avaldatud vene ja itaalia keeles, inglisekeelne tõlge ilmus 2013. aasta detsembris Tallinna Ülikooli Kirjastuse väljaandena. Vene keeles nägi Juri Lotmani arhiivist pärinev originaaltekst „Непредсказуемые механизмы культуры” postuumse väljaandena trükivalgust esmakordselt alles 2010. aastal, samuti Tallinna Ülikooli Kirjastuses.

Raamat arendab edasi mõttesuundi, mis on inglisekeelsele lugejale tuttavad Juri Lotmani eelmisest kahest hilismonograafiast „Universe of the Mind” („Vaimu universum”) ja „Culture and Explosion” („Kultuur ja plahvatus”). Kõik kolm teost tegelevad küsimustega, mis köitsid teadlast ja mõtlejat tema elu lõpuaastatel: vajadus luua ühtne lähenemisviis loodus-, ühiskonna- ja vaimuelunähtustele; evolutsiooniliste ja plahvatuslike protsesside roll ajaloos; ja (kahe eelmisega tihedalt seotud) kunst kui ettearvamatuse laboratoorium. Kolmikust on seni eesti keeles ilmunud üksnes „Kultuur ja plahvatus”.

Ingliskeelne tõlge ilmus Kultuuriministeeriumi toel ja koostöös Eesti Semiootikavaramuga.