Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit ning Puuinfo kuulutasid välja konkursi „Aasta puitehitis 2014”, et premeerida silmapaistvate puitehitiste autoreid.

Tänavu kaheteistkümnendat korda toimuvale konkursile on oodatud ehitised (hooned, rajatised) või ehitiste grupid, mis on valmis või valmivad hiljemalt 30.09.2014. Konkursile ei lubata varasematel puitarhitektuuri konkurssidel osalenud töid. Esitatud ehitise juures peab puit olema domineerivaks materjaliks. „Aasta puitehitise” konkursitööde hindamisel võetakse aluseks hoone või objekti arhitektuuriline lahendus, sotsiaalne kontekst, puitmaterjali kasutus ja ehitustehniline kvaliteet.

Maja Laulasmaal, Aasta Puitehitis 2013. Autorid: Lembit-Kaur Stöör, Ülo-Tarmo Stöör. Foto: ÖÖ-ÖÖ Arhitektid

Maja Laulasmaal, Aasta Puitehitis 2013. Autorid: Lembit-Kaur Stöör, Ülo-Tarmo Stöör. Foto: ÖÖ-ÖÖ Arhitektid

Tööde esitamise tähtaeg on 3. oktoober 2014. Konkursi peapreemia suurus on 2000 eurot. Tulemused kuulutatakse välja 6. novembril Kumus toimuval arhitektuurikonverentsil „Puit – homse elukeskkonna võti”.

Võistlustingimused ja lisainfo: puuinfo.ee