Konverents „Kunst ja teadus – hübriidne kunst ja interdistsiplinaarne uurimus”, mis leiab aset Tallinnas 30. maist kuni 1. juunini 2014, ootab ettepanekuid 20-minutilise ettekande esitamiseks.

Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum

Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum

Kunsti ja teaduse koostöö ja erinevad hübriidsed uurimispraktikad on saanud 21. sajandi märksõnadeks. Teadusliku innovatsiooni, uute tehnoloogiate ja kultuuriliste traditsioonide põimumine esineb paljudes kunstiteostes, mis laiendavad meie kujutlusvõimet ning tõstatavad tänapäeval olulisi küsimusi.

Konverentsil käsitletakse järgmisi küsimusi:

1. Kuidas mõista teadust ja kunsti tänapäevases mõttes? Kuidas mõistame distsipliinidevahelisi ja -üleseid nähtuseid?

2. Kuidas teaduse ja kunsti koostöövormide kaudu sünnib uus teadmine? Kuidas laiendada teaduse ja kunsti vahelist dialoogi ja kuidas võiksid kunstnikud end selles protsessis positsioneerida?

3. Kuidas teaduslikud teadmised ühiskonnas levivad? Kuidas leida ühist teaduskeelt, mis vastaks ka meie ühiskonna kultuurilistele ootustele?

Konverentsiga kaasneb samateemaline näitus „Rhizope” (29.05 24.08.2014) Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis.

Oodatakse ettepanekuid 20-minutilise ettekande esitamiseks, milles uuritakse kunsti ja teaduse kokkupuutepunkte või tutvustatakse hübriidse kunsti ja valdkondadevahelisi uurimuse erinevaid põnevaid vorme. Osalema on oodatud eelkõige doktorandid ja järeldoktorandid.

Tähtajad:

15. veebruar 2014 – pikendatud tähtaeg ettekande teeside esitamiseks
22. veebruar 2014 – osavõtust teavitamine, konverentsiprogrammi koostamine
17. märts 2014 – lõpliku konverentsiettekande esitamise tähtaeg
30. mai–1. juuni 2014 – konverents

Konverentsiteesi lühikirjeldust (maksimaalselt 700 sõna) koos bibliograafiaga oodatakse aadressil heili.sormus@artun.ee 15. veebruariks 2014.

Lisainfot vaata siit.