Läti loomaõiguslased organisatsioonist Dzīvnieku brīvība avalikustasid septembris tehtud fotod ja videod kolmest AS Balticovo kanamunafarmist, kus toodetakse mune, mida müüakse ka Eesti poodides. Materjalidelt on näha kanade väärkohtlemist ja kohutavaid pidamistingimusi.

Kanad munafarmis. Foto: Dzīvnieku brīvība

Kanad munafarmis. Foto: Dzīvnieku brīvība

Šokeerivas videomaterjalis on näha kohutavates tingimustes peetavaid loomi – kanad on haiged, vigastatud ja kaotanud suure osa oma sulestikust. Samuti on näha surnud loomi, kes on jäetud koos elavate kanadega puuridesse vedelema ning kelle kehad on juba hakanud lagunema. Loomadel on verd imevad parasiidid ja enamikul neist on nokk osaliselt amputeeritud. On näha, et loomi peetakse puurides kitsastes tingimustes ning nad ilmutavad tüüpilisi stressiilminguid, nokkides nii üksteist kui puure.

„Munakanade pidamine puurides on üks julmematest praktikatest tänapäeva põllumajanduses ja paraku pole alust arvata, et Eestis oleks olukord kuidagi parem. Sellistes puurides toodetud munad on ebaeetiline toode, mis on vastuolus ühiskonna väärtushinnangutega,“ kommenteerib materjali organisatsiooni Loomade Nimel pressiesindaja Anita Jürson. „Puurides puudub kanadel võimalus loomuomaselt käituda. Nad veedavad kogu elu metallist traatpõrandal keset müra, kitsikust ja tolmu. Kanad saavad puurides vaevu ümber pöörata või tiibu sirutada. Nad ei näe kunagi päikesevalgust ega tunne maapinda oma jalge all.“

Õigusaktides on sätestatud kanade minimaalsed pidamistingimused, mille järgi peab iga looma kohta olema 600 cm2 (ühe A4 paberi ulatuses) vaba ruumi, 15 cm pikkune õrs ja 12 cm pikkune söötur. Puuris peab olema pesa, mille põrand ei ole traatvõrgust, ja allapanu. Neid nõudeid ei järgita, mis muudab probleemi loomade jaoks veelgi teravamaks. Sellised pidamistingimused on keelatud nii Läti õigusaktidega kui ka Euroopa Liidu nõukogu direktiiviga 1999/74/EC, millega sätestatakse munakanade kaitse miinimumnõuded.

Organisatsioon Loomade Nimel kutsub tarbijaid üles loobuma puurikanade munadest ja Eesti poekette vastavate munade müügist.