Avatud Eesti Fondi Koosmeele preemia pälvis tänavu Müürileht sotsiaalselt tundlike ja ühiskondlikult oluliste teemade kaasaegse, erinevaid vanuse- ning rahvusgruppe kõnetava käsitluse eest.

Müürilehe aprillinumbrid levikohtadesse toimetamise ootel. Foto: Müürileht

Müürilehe aprillinumbrid levikohtadesse toimetamise ootel. Foto: Müürileht

„Argumente, miks pühendada tänavune preemia just Müürilehele, oli mitmeid. Avar maailmatunnetus võiks olla Müürilehte iseloomustav sõnapaar,” märkis Avatud Eesti Fondi juhataja Mall Hellam.

„Erinevalt nii paljudest muudest nooruslikest väljaannetest ei karda Müürileht kultuurikäsitluste kõrval lahata ka sotsiaalseid valupunkte või poliitikat. Nende lugude vorm on sageli kaasakiskuv ja mänguline, meenutame kas või Riigikogu valimiste eel avaldatud 101 idee variparlamenti. Lisaks kajastab Müürileht järjepidevalt ka tänase kodanikuühiskonnaga vältimatult seotud teemasid nagu linnaruum ja meedia. Ääretult sümpaatne oli meile omaalgatuslik, puhtalt rohujuuretasandilt kasvanud tegemise-tahe, mis on tuntav ka kirjutistes. Lisaks on leht suutnud kaasata kirjutama väga erineva taustaga noori autoreid, sealhulgas neid, kelle õpingutee kulgeb Eestist eemal,” loetles Hellam.

Müürilehe peatoimetaja Helen Tammemäe ütles preemiast kuuldes, et rõõm õnnestumise üle, et väljaannet on märgatud ja vajalikuks peetud, on suur. „Teisalt valdavad mind kahetised tunded, sest täna oleme olukorras, kus meil puudub igasugune ettekujutus sellest, kas Müürileht sügisel üldse ilmubki. Peame tunnistama, et Müürilehe taolisel väljaandel ega teistel sarnastel omaalgatuslikel ettevõtmistel on Eestis küllaltki võimatu ellu jääda,” sõnas ta.

„Kultuuripoliitika leige huvi väljaspool Kultuurilehe sihtasutust tegutsevate väljaannete – ega üldse väljaspool institustioone sündinud tegemiste – toetamise vastu ning see, et on veel küllaltki vähe selliseid ettevõtjaid, kellel oleks huvi ühiskonna arengusse investeerida, näitabki seda, kui oluline on, et need vähesed, kes selliste tegemiste olulisust mõistavad, üksteist julgustaksid ja toetaksid,” lisas Tammemäe.

1997. aastal loodud Koosmeele auhinnaga avaldab Avatud Eesti Fond iga aasta aprillis oma sünnipäeva puhul lugupidamist ettevõtmistele ja inimestele, kes on aidanud kaasa avatud ühiskonna kujunemisele.

Koosmeele preemia antakse üle täna, 16. aprillil Von Krahli teatris, mil ühtlasi tähistatakse auhinnapeoga Avatud Eesti Fondi 25. sünnipäeva.